Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Genel Muhasebe

Ders Kodu4609.020218
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör Yakup GÜLER
Kaynaklar
  • 1. AKDOĞAN N.-SEVİLENGÜL O., (1999), Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 9. Basım, Ankara.
Ders TanımıMuhasebenin işletme fonksiyonlarındaki yerini tanımlayarak; muhasebe akış sürecini dönem sonu işlemleri hariç anlatmak. Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre dönem içi işlemleri kaydeder duruma getirerek, temel finansal tabloları düzenlemek.
HedeflerBir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan finansal nitelikli olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe akış sürecinin nasıl işlediğini Tek Düzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde göstermektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Hesap kavramını oluşturmak
2Bilanço düzenlemek
3Büyük defter ve mizan düzenlemek
4Varlık hesaplarını kaydetmek
5Kaynak hesaplarını kaydetmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Muhasebenin tanımı ve sınıflandırılması
2Muhasebede kayıt yöntemleri ve defterler
3Bilanço-Gelir tablosu -Hesap kavramı ve hesapların sınıflandırılması
4Tekdüzen hesap planı hesapların kapsamı ve işleyişi
5Bilanço kavramı ve bilanço hesaplarının niteliği
6Bilanço aktif hesapların işleyişi
7Bilanço pasif hesapların işleyişi
8Gelir tablosu ve gelir tablosu hesaplarının niteliği
9Gelir tablosu gider hesaplarının işleyişi
10Gelir tablosu gelir hesaplarının işleyişi
11Maliyet ve dönem gider hesaplarının ayrımı
12Maliyet hesaplarının işleyişi
13Faaliyet ve finansman gider hesaplarının işleyişi
14Uygulama Örnekler
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Ev Ödevi133
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1555
ÖÇ2555
ÖÇ3555
ÖÇ4555
ÖÇ5555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek