Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Yönetim ve Organizasyon

Ders Kodu4609.020216
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Lütfü Tuğrul MEVSİM
Kaynaklar
  • 1. MYO lar İçin Yönetim ve Organizasyon, Prof.Dr. Nurullah GENÇ, Seçkin Yayıneviİşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Prof.Dr. İsmail EFİL, Dora Yayınları
Ders TanımıYönetimle İlgili Temel KavramlarYönetim Teorisinin GelişimiYönetim FonksiyonlarıOrganizasyonların Kuruluş Şekli ve Yönetim Uygulamalarıyla İlgili Çeşitli Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi
HedeflerYönetimle ilgili temel kavramları tanıyabilme.Yönetim biliminin doğuşunu ve tarihi gelişimini kavrayabilme.Temel yönetim fonksiyonlarını kavrayabilme.Değişik organizasyonların yapılarını, işleyişlerini ve ortaya çıkan sorunları kavrayabilme.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Yönetim ve organizasyon teorilerini değerlendirir ve sorgular
2Yönetici ve liderdik özelliklerini karşılaştırabilir ve organizasyonlarda uygulayabilir.
3Yönetim işlevlerini organizasyonlarda uygulayabilir.
4İşletmelerde yaşanan olaylara karşı yönetsel bakış açısı geliştirir.
5Güncel işletme yöneticiliği uygulamalarını değerlendir, çözüm önerileri geliştirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Yönetim ve Organizasyonda Temel Kavramlar (Yönetim, Yönetici, Yöneticilik)
2Yöneticilik ve Liderlik
3Yöneticilik ve Liderlik
4Klasik (Geleneksel) Yönetim Teorisi
5Neo-Klasik (Davranışsal) Yönetim Teorisi
6Modern (Çağdaş) Yönetim Teorisi: Sistem Yaklaşımı
7Modern (Çağdaş) Yönetim Teorisi: Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Yaklaşımı
8Yönetim İşlevleri (Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol)
9Yönetim İşlevleri (Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol)
10Post-Modern Yönetim Teorisi: Toplam Kalite Yönetimi (TQM)
11Post-Modern Yönetim Teorisi: Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing, İşletmelerde Karşılaştırma-Kıyaslama (Bencmarking)
12Post-Modern Yönetim Teorisi: Öğrenen Örgütler, Şebeke Örgütler
13Organizasyonlarda Bilgi Teknolojileri
14Kültürlerarası Yönetim, Yöneticilik ve Motivasyon
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım31442
Tartışma155
Soru-Yanıt166
Bireysel Çalışma21530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ35
ÖÇ45
ÖÇ55

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek