Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ders Kodu4609.020214
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Sonay SATIR
Kaynaklar
  • 1. İş Hukuku, Prof. Dr. Ercan AKYİĞİTİş Hukuku, Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER 4857 Sayılı İş Kanunu6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Ders Tanımıİş hukukunun özellikleri, İş sözleşmesinin yapılması, İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, Dinlenme süreleri, Yıllık ücretli izin ve tatiller, Kıdem tazminatı ve hesaplanması, Kısa çalışma, Telafi çalışması, Sendika ve toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt, Çalışanın sosyal güvenlik hakları ve işsizlik ödeneği.
HedeflerBu dersle öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliğine ilişkin hak ve sorumluluklarını kavraması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İşçi ve işveren ilişkilerini analiz eder.
2Çalışma süreleri ve yıllık izin sürelerini öğrendiğini gösterir.
3Kıdem tazminatı ve hesaplamasını öğrendiğini gösterir.
4Kısa çalışma ve telafi çalışmasını öğrenir.
5Sendika ve toplu iş sözleşmesinin temel konularını öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi
2İş Hukukunun Temel Özellikleri
3İş Hukukunun Kaynakları
4İş sözleşmesinin yapılması ve çeşitleri
5İş sözleşmesinin yapılması ve çeşitleri
6İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları
7İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçlar
8Kıdem Tazminatı ve Hesaplanması
9Ara Sınav
10Çalışma Süreleri
11Ara Dinlenmesi, Yıllık Ücretli İzin ve Resmi Tatiller
12Ara Dinlenmesi, Yıllık Ücretli İzin ve Resmi Tatiller
13Kısa Çalışma ve Telafi Çalışması
14Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi
15Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7428
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ133545
ÖÇ233545
ÖÇ333545
ÖÇ433545
ÖÇ533545

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek