Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İstatistik

Ders Kodu4609.020208
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Emrah KAHRAMAN
Kaynaklar
  • 1. İstatistik, Prof.Dr. Burhan ÇİL, Detay YayıncılıkTemel İstatistik, Fazıl GÜLER, Beta YayıncılıkTemel İstatistik Dersleri, Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEKİN, Eğitim Yayıncılık
Ders TanımıVerilerin tanımı, Verilerin merkezi eğilim ölçüleri, Verilerin sınıflandırılması ve sınıflandırılmış verilerde merkezi eğilim ölçüleri, Verilerin tablo halinde sunulması.
HedeflerBir çok ekonomik ve sosyal olaya ilişkin durumu araştırmak, tanımlamak ,tanıtmak amacıyla verilerin toplanması, gösterimi ve özetlenmesinde istatistik yöntemlerinin nasıl ve neden kullanılıdığı,olasılık kavramı ve bir olaya ilişkin ortaya çıkabilecek farklı sonuçların bulunması ve ifadesinde temel olasılık aksiyomlarının ve uygulamada sık kullanılan olasılık dağılımlarının kullanılabilmesi, bir süreçte birbirini etkilediği düşünülen olaylar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak ifade edilebilmesi, mevcut verilerden ve bu ilişkilerden faydalanarak ileriye dönük tahminlerin yapılabilmesi amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Veri kavramını ve ölçümleri bilir.
2Verileri sınıflandırmayı bilir.
3Verileri kullanarak tanımlayıcı istatistik ölçülerini (aritmetik ortalama, ortalama sapma, varyans ve standart sapma) çıkarabilir.
4Tanımlayıcı istatistik ölçülerini tanır, anlamlarını bilir, yorumlayabilir.
5İstatistik verilerin tablo halinde sunumunu bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ölçekler ve Değişken Tipleri
2Frekans Tabloları
3merkezi eğilim ölçüleri
4merkezi eğilim ölçüleri
5merkezi yayılma ölçüleri
6Olasılık
7Olasılık Kuralları
8Permütasyon - Kombinasyon
9Permütasyon - Kombinasyon
10Binom dağılımı
11Poisson dağılımı
12Normal Dağılım
13Normal Dağılım
14Örneklem
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ35
ÖÇ45
ÖÇ55

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek