Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ekonomi

Ders Kodu4609.020113
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğretim Görevlisi Emrah KAHRAMAN
Kaynaklar
  • 1. Mikro İktisat- Prof. Dr. Muammer YAYLALI, Temel Ekonomi- Prof. Dr.Tümay ERTEK
Ders TanımıEkonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek, Üretimi sınıflandırmak,İhtiyaçları belirlemek, Faydayı sınıflandırmak, Diğer iktisadi kavramlarla ilgilibilgi edinmek, Tüketici dengesini belirlemek, Talep oluşumunu belirlemek,Talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek, Üretici dengesini belirlemek, Arzoluşumunu belirlemek, Maliyet analizleri yapmak, Piyasa türlerinisınıflandırmak, Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak
HedeflerÖğrencilerin ekonomiyle ilgili temel bilgiler edinmesini sağlamak.Ekonominin teorik bilgilerinin uygulamada ne şekilde kullanılacağınıanlatmak, Temel ekonomi konuları üzerinde yorum yapmasını sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ekonominin temellerini ayırt eder.
2Tüketici tercihlerini analiz eder.
3Üretici tercihlerini analiz eder.
4Piyasa türlerini ayırt eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek
2Üretimi sınıflandırmak
3İhtiyaçları belirlemek
4Faydayı sınıflandırmak
5Diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek
6Tüketici dengesini belirlemek
7Talep oluşumunu belirlemek
8Talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek
9Üretici dengesini belirlemek
10Arz oluşumunu belirlemek
11Maliyet analizleri yapmak
12Piyasa türlerini sınıflandırmak
13Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak
14Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7535
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1444
ÖÇ2444
ÖÇ3444
ÖÇ4444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek