Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Örgütsel Davranış

Ders Kodu4609.020107
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Yusuf Tuğrul ŞİRANLI
Kaynaklar
  • 1. Davranış Bilimleri NOBEL YAYIN DAĞITIM Prof. Dr. Salih Güney Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış / Yazar : M. Şerif Şimşek
  • Adnan Çelik
  • Tahir Akgemci Eğitim Yayınevi
Ders Tanımı-Davranış bilimlerine giriş, -Davranış düzlemi ve sosyal kurumlar, -Kültür-örgüt kültürü ve girişimcilik kültürü, -İnanç ve tutumlar, -Kişilik ve davranış, -Algılama-öğrenme ve öğrenen örgütler, -İletişim, -Motivasyon ve iş tatmini, -Gruplar, -Yöneticilik ve liderlik, -Örgütlerde takım çalışması ve yönetimi, -Yabancılaşma ve yönetimi, -Stres ve yönetimi, -Örgütlerde çatışma ve yaratıcılığın yönetimi, -İşe devamsızlık ve işgören devri -Değişim yönetimi ve örgüt geliştirme, -Sosyal sorumluluk ve örgütsel etik.
HedeflerDavranış bilimleri içinde yaşadığımız toplumu ve toplum içinde bir birey olan kendimizi daha iyi tanımak amacıyla hazırlanmıştır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel Kavramlar, Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Düzlemi-Sosyal Kurumlar ve Kültür Kavramlarını öğrenebilme.
2İnanç ve Tutumlar, Kişilik ve Davranış kavramlarını öğrenebilme.
3Algılama-Öğrenme kavramları ve Etkin iletişim, etkin iletişimi engelleyen faktörleri öğrenebilme.
4Grup davranışları, motivasyon ve liderlik gibi kavramları öğrenebilme.
5Yabancılaşma ve Yönetimi, Stres kavramı ve stres yönetimini öğrenebilme.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel kavramlar, paradigma, varsayım,hipotez,veri kavramı
2Davranış bilimlerine giriş
3Davranış düzlemi ve sosyal kurumlar
4Kültür ve toplum kültürü
5İnanç ve tutumlar
6Kişilik ve Davranış
7Kişilik tipleri
8Algılama ve öğrenme
9İletişim, etkin iletişimi engelleyen faktörler
10Gruplar ve grup davranışları
11Motivasyon kavramı ve kapsamı
12Liderlik kavramı ve kapsamı
13Yabancılaşma ve yönetimi
14Stres kavramı, kapsamı ve stres yönetimi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ14
ÖÇ24
ÖÇ34
ÖÇ44
ÖÇ54

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek