Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ

Ders Kodu1601.030406.2
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Gülsün AYRAN- Dr. Öğr. Üyesi Şadiye ÖZCAN
Kaynaklar
  • 1. 1-Velioğlu P, Babadağ K. Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi, AçıköğretimFakültesi Yayınları Etam A.Ş., Eskişehir, 1993.2-Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaa,İstanbul, 1999.3- Fry S. F. Çev: Bağ B. Hemşirelik Uygulamalarında Etik, ICN Yayınları,Bakanlar Matbaacılık, Aktif Yayınevi, İstanbul. 2000.
Ders TanımıHemşireliğin; felsefesini, ahlaki değer ve ilkelerini, hemşirelik alanındakigelişmeleri, hemşirelik eğitimi, sorunları ve çözüm yollarını, yasa, tüzük,yönetmelik ve yönergelerini içerir.
HedeflerGeçmişte ve günümüzdeki rol kavramındaki değişimlerle çağdaş hemşirelikyasası çerçevesinde görev ve sorumlulukları, güncel tedavi edicigirişimlerde, bakım ve tedavide tüketici ve hasta haklarını, ulusal veuluslararası hemşirelik ve sağlık kuruluş ve kurumlarını ve bunların topluma,hemşireliğe sağladığı katkıların algılanmasını amaçlar.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Hemşirelik mesleğinin rol ve sorumluluklarını kavrama.
2Sağlık hizmetleri ve hemşirelikte etik ve etik karar vermeyi kavrar ve hemşirelik uygulamalarında kullanma.
3Hasta haklarını ve hemşirelikle ilgili yasa ve yönetmelikleri kavrar ve savunma.
4Sağlıklı / hasta birey, aile ve toplumun sağlığını koruyucu ve geliştirici uygulamalara katılma.
5Sağlığa disiplinler arası ekip yaklaşımını benimseme.
6Hemşirelik ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları bilir ve gelişmeleri takip etme.
7Hemşirelik mesleğinin sorunlarının farkında olma.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Hemşireliği tarihsel gelişimi
2Florance Nightingale?in hayatı
3Hemşirelik Felsefesi ve Ahlak
4Ahlaki Gelişim Kuramları
5Ahlaki Gelişim Kuramları
6Etik, Deontoloji Biliminin Tarihi Gelişimi
7Etik Teoriler
8Etik İlkeler
9Etik İlkeler
10Ara Sınav
11Etik Karar Verme
12Hemşirelikte Değerler
13İnsan Haklarının Sınıflandırılması
14Hasta Hakları ve Hasta Sorumlulukları
15Örnek Vaka İncelemesi
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Beyin Fırtınası14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1
ÖÇ2453
ÖÇ344
ÖÇ4544
ÖÇ545
ÖÇ643
ÖÇ75

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek