Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

HEMŞİRELİK SÜRECİ

Ders Kodu1601.030309.3
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç.Dr. Papatya KARAKURT
Kaynaklar
  • 1. 1-Birol L. Hemşirelik Süreci. Dumat Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. 10. Basım. İzmir, 2011. 2-Carpenito-Moyet, L, J. Çeviren: Erdemir F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı, Nobel Tıp Kitabevleri, 10. Baskı, Ankara, 2005. 3-Gökdoğan F, Karadakovan A, Pınar R, Köşgeroğlu N, Mollaoğlu M,Akyüz A ve ark. Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve PsikoSosyal Boyut). Akbayrak N, Erkal S, Ançel G, Albayrak SA. (Eds.). Alter Yay. Rek. Org. Tic. Ltd. Şti. Ankara, 2007.
Ders TanımıHemşirelik sürecini, amacını ve kapsamını, hemşirelikteki önemini ve yerini incelemeyi içeren bir derstir.
HedeflerHemşirelik bakımında bilimsel bir yöntem kullanarak, bireye/aileye ve gruplara kapsamlı bakım sağlamayı ve hemşirelik mesleğine profesyonel bir kimlik kazandırmayı amaçlar.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Hemşirelik sürecinin önemini ve aşamalarını kavrama.
2Fiziksel muayene ve sağlığı değerlendirme hakkında bilgiyi kavrama.
3Hemşirelik tanılarını belirleme.
4Bireyin sağlığına ilişkin klinik kararlar alma.
5Gerekli hemşirelik uygulamaları için planlama yapabilme.
6Bireye verdiği bakımın fizyolojik sonuçlarını değerlendirme.
7Bakım planı örnekleri oluşturma.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Hemşirelik süreci tanımı ve aşamaları
2Veri toplama
3Hemşirelik tanısının belirlenmesi
4Hemşirelik tanısı
5Planlama
6Uygulama
7Değerlendirme
8Kayıt ve rapor etme,
9(Ara Sınav)
10 Örnek kayıt formları
11Hemşirelik süreci (Vaka Çalışması)
12Hemşirelik süreci (Vaka Çalışması)
13Hemşirelik süreci (Vaka Çalışması)
14Hemşirelik süreci (Vaka Çalışması)
15Hemşirelik süreci (Vaka Çalışması)
16Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav50
Rapor Hazırlama50
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14114
Örnek Vaka İncelemesi2816
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ3445
ÖÇ42554
ÖÇ53345
ÖÇ63345
ÖÇ73555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek