Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İş Hukuku

Ders Kodu1403.030812.4
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Yürekli
Kaynaklar
  • 1. Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, 2011
Ders Tanımıİş hukuku dersi bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku adı altında iki farklı başlık altında öğretilmektedir. Bireysel iş hukuku dersinin içeriğinde, genel olarak iş hukukunun konusu, niteliği, iş hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukundaki düzenlemelerin özellikleri ve bu hukuki kaynaklar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda başvurulan temel ilke ve düşünceler, uluslararası iş hukuku ve uluslararası iş hukuku örgütleri, iş hukuku ile ilgili devlet organları, yaptırımlar, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları anlatılacaktır.
Hedefleriş hukukun tarihsel gelişimi içinde ortaya çıkış nedenlerini, iş hukukunun kendine özgü niteliklerini açıklayarak diğer hukuk dalları ile olan ilişkisini iş hukukunda temel olan ilkeler çerçevesinde yorumlama olanağı kazandırma amacı güdülmektedir. İş mevzuatındaki gelişmeler takip edilerek 4857 sayılı İş Kanununun kapsamındaki esnek çalışma türleri, temel iş hukuku kavramları, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan iş hukukundaki değişiklikler hakkında bilgi verilmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İş Hukukunun ve Niteliklerini bilir
2İş Hukukunun temel kavramları ve İş Kanunun Kapsamı belirlenir
3İş sözleşmesinin kurulması ve iş sözleşmesinin türlerini bilir
4İş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinin hükümsüzlüğünü bilir
5İşçi ve işveren açısından iş sözleşmesinden doğan borçları bilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İş Hukukunun Konusu ve Kapsamı
2İş Hukukunun Temel Kavramlarıİşçi, işveren, işyeri
3İş Hukukunun Temel Kavramları alt işveren, işveren vekili, çırak, stajyer
4İş Sözleşmesi İşçi ve İşverenin Borçları
5İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı
6Sendika Özgürlüğü
7Toplu İş Sözleşmesinin Yasal Temelleri
8Vize
9Toplu İş Sözleşmesinin Yasal Temelleri 2
10Toplu İş Uyuşmazlıklarının Barışçıl Çözümü 2
11Toplu İş Uyuşmazlıklarının Barışçıl Çözümü 2
12Grev Kavramı, Grev Türleri
13Lokavt Uygulaması
14Kanun Dışı Lokavt
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14684
Soru-Yanıt5210
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6848
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek