Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Siyaset Psikolojisi

Ders Kodu1403.030711.4
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Zeki UYANIK
Kaynaklar
  • 1. Alkan, T.
  • Ergil, D., (1980). Siyaset Psikolojisi, Ankara: Turhan Kitabevi. Çevik, A., (2010). Politik Psikoloji, Ankara: Dost Kitabevi. Bilgin, N., (2005). Siyaset ve İnsan: Siyaset psikolojisi Yazıları, İstanbul: Bağlam Yay.
Ders TanımıKamuoyu, tutumlar, siyasal yabancılaşma siyasal etkinlik duygusu, kişilik ve siyaset, inanç tutarlığı ve ideoloji, etkileyici iletişim modelleri konuları incelenecektir.
Hedeflerpsikoloji biliminin temel özelliklerini ve genel kavramlarını ortaya koymak; ve bu bağlamda toplum-psikoloji, kitle psikolojisi, siyaset ve psikoloji, siyasal tutumlar, siyasal yabancılaşma konuları hakkında bilgi vermektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci, siyaset psikolojisi hakkında kavramsal bir bakış açısı kazanır.
2Öğrenci, siyasi psikolojisini ilgilendiren alanlara dair çözümleme yetisini elde eder.
3Öğrenci, psikanalitik ekoller hakkında fikir sahibi olur.
4Bu disiplinin ülkemizde ve dünyada güncel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır
5Öğrenciler kendi ilgilendikleri bir alanda daha ayrıntılı araştırma ve sunuş yapma olanağı bulacaklardır
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Siyaset Psikolojisinin Konusu ve özellikleri
2Siyaset psikolojisinin temel kavramları
3Kişilik ve siyaset
4Siyaset psikolojisi ve davranışçı okul,Frankfurt okulu ve siyaset psikolojisi
5Siyasal değişme ve devrim
6Siyasal toplumsallaşma
7Siyasal şekillenme, kamuoyu ve propaganda
8Ara sınav
9Siyasal katılım
10Siyasal liderlik
11Kitle kontrol araçları ve siyaset
12Siyasal yabancılaşma
13Siyasal çatışma ve sivil itaatsizlik
14Güncel yaklaşımlar: siyasetin değişen doğası
15Güncel yaklaşımlar: kimlikler ve siyaset psikolojisi
16Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama111
Rapor Sunma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek