Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Yerel Yönetimlere Giriş

Ders Kodu1403.030709.6
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAZAR
Kaynaklar
  • 1. Prof. Dr. Hüseyin ERKUL, Türkiye'de Yerel Yönetimler, Detay Yayıncılık, 2013.
Ders TanımıYerel yönetimlerin tanımı, önemi, dayandığı değerler; yerinden yönetim ve yerel yönetimler, Anayasalarda yerel yönetimler ve yereldemokrasi, yerel yönetim kuruluşları; Belediye, Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Köyler; görevleri, organları veyönetimi, mahalli idare birlikleri, yerel yönetimlerde hizmet yöntemleri, merkezi idare-yerel yönetim ilişkileri, yerel yönetimlerin gelişimi, yerel yönetimler bağlamında kent-çevre ilişkisi, yerel yönetimler ve AB ilişkileri, yerel yönetimler ve yeni kavramlar.
HedeflerKamu yönetiminin önemli bir bölümünü oluşturan yerel yönetimlerin teorik arka planını ve dayandığı değerleri ele almak vebu çerçevede ülkemizdeki yerel yönetim birimlerini görev, yetki, kuruluş, örgüt yapısı, teşkilatı, mali yapısı, yönetimler arası ilişkiler vb. bütün yönleri ile incelemektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Yerel yönetimlerin dayandığı değerleri ve bunların uygulamaya yansıma biçimlerini anlatır.
2Yönetim yapısı içinde yerel yönetimlerin yerini ve önemini kavrar.
3Yerel Yönetim birimlerinin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
4Yeni kavramlar bağlamında yerel yönetimlerdeki değişimi kavrar.
5Yerele has sorunlar üzerinde kent ve çevre bağlamında düşünerek proje üretebilir hale gelir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanışma
2Merkez-Taşra ve Yerel Yönetimler
3Özerklik
4Türk Anayasalarında Yerel Yönetimler ve 5 Yıllık Kalkınma Planlarında Yerel Yönetimler
5İl Özel İdaresi Yönetimi
6Belediye Yönetimi
7Büyükşehir Belediyesi Yönetimi
8Köy Yönetimi
9Ara Sınav
10Yerel Yönetimler Maliyesi
11Yerel Yönetimlerde Kentleşme ve Çevre
12Avrupa Birliği Yolunda Yerel Yönetimler
13Yönetişim ve Yerellik
14Yerel Yönetimlere Özgü Proje Geliştirme
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt5840
Okuma5525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek