Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dış Politikası

Ders Kodu1403.030709.4
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Funda KEMAHLI
Kaynaklar
  • 1. 1- Oran, Baskın (der.), Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Birinci ve İkinci Cilt, İstanbul: İletişim, 2001. 2- Oral Sender, Türkiye'nin Dış Politikası, Ankara:İmge Kitabevi, 1998.3- Sönmezoğlu, Faruk (der.), Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Der Yayınları, 1994. 4- Gürün, Kamuran, Dış İlişkiler ve Türk Politikası: 1939?dan Günümüze Kadar, Ankara, 1983.
Ders TanımıTürk Dış Politikasının felsefi temelleri, prensipleri ve Türk Dış Politikasını etkileyen faktörler incelenecektir. Ayrıca, Türk Dış Politikasının uluslararası ilişkiler teorileri açısından genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra Cumhuriyet dönemindeki temel dış politika konuları incelenecektir. Bunun yanında, Türkiye-AB ilişkileri Türkiye-Amerika ilişkileri, Türkiye Orta Doğu ilişkileri, Türkiye?nin önemli uluslararası örgütlerle ilişkileri, Kıbrıs konusu, iç dinamiklerin dış politikaya etkisi ve Türk Dış Politikasında sistemik dönüşüme paralel olarak ortaya çıkan fırsat ve sorunlar analiz edilecektir.
HedeflerDersin amacı Türk Dış Politikasının temel prensipleri ve temel problemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlaryok
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Türk Dış Politikasının temel prensipleri ve temel problemleri hakkında bilgi edineceklerdir.
2Öğrenciler modern Türk Dış Politikasını açıklayabileceklerdir.
3Öğrenciler Türk Dış Politikasını biçimlendiren önemli aktörlerin pozisyon ve çıkarlarını özetleyebileceklerdir.
4Öğrenciler Türk Dış Politikasını etkileyen iç ve dış faktörleri örnekleyebileceklerdir.
5Öğrenciler Türk Dış Politikası ile ilgili farklı açıklamaları karşılaştırabilecek ve teorik açıdan değişik açıklamaların güç ve zayıflıkları konusunda tartışabileceklerdir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Türk Dış Politikasının Felsefik Dayanakları ve Temel Prensipleri
2Kurtuluş Savaşı ve Türk Dış Politikası (1919, 1923)
3Yeni Türkiye ve Dış Politika (1923, 1939)
4I.Dünya Savaşı ve Türkiye Dış Politikası (1939-1945)
5II.Dünya Savaşı ve Türkiye Dış Politikası (1939-1945) (devamı)
6II.Dünya Savaşı'nın Sonu, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye'nin Dış Politikası (1945, 1960)
7Türkiye?nin Batıyla askeri ilişkileri (1960-1980)
8Ara Sınav
9Türk-Amerikan ilişkileri (1960-1980)
10Türkiye?nin Doğu blokuyla ve Üçüncü Dünyayla ilişkileri (1960-1980)
11Kıbrıs sorunu (1960-1980)
12Türk-Yunan ilişkileri (1960-1980)
13Soğuk Savaş'ın Bitişi ve Türk Dış Politikası
14ABD?yle ve NATO?yla ilişkiler (1980?ler)
15Türkiye?nin Doğu blokuyla ve Üçüncü Dünyayla ilişkileri (1960-1980)
16Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek