Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Kamu Ekonomisi

Ders Kodu1403.030709.1
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Murat Nişancı
Kaynaklar
  • 1. F. Savaşan, Kamu EkonomisiH.Kirmanoğlu, Kamu Ekonomisi Analizi, İstanbul, Beta.K.Chu ve R. Hemming, Kamu Harcamaları Rehberi, çev. Doğan CansızlarMaliye Bakanlığı Yayını.J. Stiglitz, Kamu Ekonomisi, çev. Ö. F.Batırel, İstanbul, MarmaraÜniversitesi İİBF Yayını.O. Şener, Kamu Ekonomisi, İstanbul, Beta.G. Akalın, Kamu Ekonomisi, Ankara, Akçağ Yayınevi.K. Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş, Yapı Kredi Yayınları.Y. Sabuncu, H. Ersel, F. Aleskerov, Seçimden Koalisyona, Yapı KrediYayınları.F. R. Ortaç, Global Kamu Malları ve Finansmanı, Ankara, Gazi Kitabevi.Economics of the Public Sector (Third Edition) by Joseph E. Stiglitz.Public Finance and Public Policy by Jonathan Gruber.
Ders TanımıKamu ekonomisi teorisine giriş, temel kavramlar, piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisi karşılaştırması, kamusal mallar teorisi ve kamusal mal ve hizmetlerde optimalite sorunu, devletin büyümesinin neden ve sonuçları, devletin başarısı ve başarısızlığı teorisi (piyasa dışı karar alma teorisi), kamu harcamalarının artışını açıklayan teori ve hipotezler (Wagner yasası, Buchanan yaklaşımı, Olson hipotezi vd.), sosyal seçim teorisi, oylama kuralları ve yöntemleri, medyan seçmen teorisi, Arrow hipotezi, kamu tercihi teorisi, karar alma süreçlerinin ekonomik analizi, politikacı, seçmen, bürokrat ve lobilerin davranışlarının ekonomik analizi, bürokrasinin ekonomi teorisi, kamu harcamaları teorisi, mikro ve makro ekonomik yönleri, yapısal uyum programlarıyla ilişkisi, sosyal güvenlik yatırımları ve fiyat sübvansiyonlarının kamu harcamaları üzerindeki etkileri, kamu harcamaları, kaynak dağılımı ve verimlilik, gelir dağılımı, kamuda istihdamı azaltıcı politikalar, özelleştirme teorisi ve belirli bazı ülke örnekleri, yoksullukla mücadele ve fakirliği azaltmaya yönelik son dönem politikalar.
HedeflerDersin amacı, temel olarak özel ekonomi ile kamu kesimi ekonomisinin farkını açıklamak ve kamu ekonomisinin temel prensiplerini öğrencilere aktarmaktır. Bu kapsamda kamu kesiminin ekonomiye müdahale nedenleri, bu müdahalenin sonuçları ve müdahale türleri araştırılmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarC. D. Kam and Y. Nam, ?Reaching Out or Pulling Back: MacroeconomicConditions and Public Support for Social Welfare Spending?, PoliticalBehavior, 30, 2008.M. Feldstein, ?The transformation of public economics research: 1970?2000?, Journal of Public Economics, 86, 2002.J. J. Laffont, ?Public economics yesterday, today and tomorrow?, Journal ofPublic Economics, 86, 2002.X. Chen, ?Modes of state intervention and business group performance inChina?s transitional economy?, The Journal of Socio-Economics, 39, 2010.M. Toledano, ?Influencing economic change: Government interventions,disputes between sectors, and public relations campaigns in Israel?, PublicRelations Review, 35, 2009.M. Dolls, C. Fuest, A. Peichl, ?Automatic stabilizers and economic crisis: USvs. Europe?, Journal of Public Economics, 96, 2012.A. Chong, J. Guillen, F. L. Silanes, ?Privatization and labor policies?, Journalof Public Economics, 95, 2011.E. J. Levin and R. E. Wright, ?Unemployment Insurance, Moral Hazard, andEconomic Growth?, International Advances in Economic Research, 7(4),2001.R.Enikolopov and E. Zhuravskaya, ?Decentralization and politicalinstitutions?, Journal of Public Economics, 91, 2007.C. S. Fan, C. Lin, D.Treisman, ?Political decentralization and corruption:Evidence from around the world?, Journal of Public Economics 93, 2009.R.Gordon,W.Li, ?Tax structures in developing countries: Many puzzles anda possible explanation?, Journal of Public Economics 93,2009.J. Woo, ?Economic, political, and institutional determinants of publicdeficits?, Journal of Public Economics 87, 2003.J. E. Rauch, P. B. Evans, ?Bureaucratic structure and bureaucraticperformance in less developed countries?, Journal of Public Economics 75,2000.Y. Lee, R. H. Gordon, ?Tax structure and economic growth?, Journal ofPublic Economics 89, 2005.R. López, G. I. Galinato. ?Should governments stop subsidies to privategoods? Evidence from rural Latin America?, Journal of Public Economics91, 2007.K. P. Arin, V. Chmelarova, E. Feess, A.Wohlschlegel, ?Why Are CorruptCountries Less Successful in Consolidating Their Budgets??, Journal ofPublic Economics, 2012.N. Anbarci, M. Escaleras, C. A. Register, ?Earthquake fatalities: theinteraction of nature and political economy?, Journal of Public Economics89, 2005.B. Bortolotti, M. Fantini, D. Siniscalco, ?Privatisation around the world:evidence from panel data?, Journal of Public Economics 88, 2003.D. C. Mueller, T. Stratmann, ?The economic effects of democraticparticipation?, Journal of Public Economics 87, 2003.G. Tabellini, ?The Role of the State in Economic Development?, Kyklos, 58,2005.
Öğrenme Çıktıları
1Piyasa ve kamu ekonomisinin işleyiş biçimini anlayabilecek
2Piyasa aksaklıkları ve devletin ekonomik rasyonelini kavrayabilecek
3Kamunun piyasaya müdahalelerini inceleyebilecek
4Kamu müdahalelerinin sonuçlarını analiz edebilecek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Etkinlik ve adalet arasında piyasa ve devlet
2Kamu kesiminin büyüklüğü: nasıl ölçülür, neden büyür?
3Devlet-ekonomi ilişkisine dair temel yaklaşımlar
4Refah ekonomisi: kriter etkinlik olunca
5Refah ekonomisi: toplum tercihleri farklılaşınca
6Kamusal mallar ve kamusal malların finansmanı
7Kamusal mallar ve kamusal malların finansmanı
8Ara sınav
9Dışsallıklar ve dışsallıkların kamusal çözüm yolları, negatif dışsallıklar
10Dışsallıkların özel çözüm yolları, pozitif dışsallıklar
11Asimetrik bilgi
12Eksik rekabet: monopol ve doğal tekel
13Politik ekonomi
14Vergilemenin gelir dağılımı ve etkinlik üzerine etkisi
15Vergilemenin gelir dağılımı ve etkinlik üzerine etkisi
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek