Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Çevre Politikalarına Giriş

Ders Kodu1403.030507.10
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAZAR
Kaynaklar
  • 1. Çevre Politikası, Ruşen KELEŞ, Can HARMANCI, Aykut ÇOBAN
  • 2015, Ankara
Ders TanımıÇevre Hukuku Ve Yönetimi İle İlgili Kavramlar Yerel Yönetim Kuruluşları Türkiye?de Katı Atık Yönetimi Ve Politikası
HedeflerBu derste, çevre yönetiminin kuramsal temelleri, amaç ve yöntemleri, sorunları; Türkiye?de çevre yönetiminin merkezde ve yerelde örgütlenmesi, Türkiye?de çevre yönetimini oluşturan ve çevre yönetimine yön veren mevzuata ilişkin düzenlemeler ile çevre yönetiminde yerel, ulusal, bölgesel, uluslararası aktörlerin etkileri ve ulusal çevre politikalarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye?de çevre yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar
2Sürdürülebilir kalkınmayı açıklar
3Çevre kirliliği sorununu bilir ve çözüm önerileri getirebilir
4Uluslararası Örgütlerin amacını ve çalışma standartlarını bilir
5Doğal kaynakların yönetiminin verimliği hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanışma ve Derse Genel Giriş
2Ekoloji Nedir? Çevre Nedir? İnsan Çevre İlişkilerindeki Değişim
3Ekolojinin problemlere yaklaşımı
4Çevre Değerleri ve Kirlilik Sorunları: Hava, Su, Toprak ve Gürültü Kirliliği
5Çevre Sorunlarının Uluslararası Boyutunun Tarihsel Çerçevede Değerlendirilmesi
6Uluslararası Anlaşmalar
7Güncel Uluslararası Gelişmeler
8Ara sınav
9Paris İklim Anlaşması
10Çevrecilik
11Çevre Politikası
12Çevre Politikasının Araçları
13Türkiye'de Çevre Politikasını Belirleyen Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler
14Uluslararası Örgütler ve Çevre Politikaları
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt51470
Okuma5210
Sözlü Sınav133
Ev Ödevi2612
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek