Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Siyasal Hayatına Giriş

Ders Kodu1403.030507.7
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Funda KEMAHLI
Kaynaklar
  • 1. Türk Siyasal Hayatı, M.Çağatay Okutan , Yusuf Tekin, Orion Kitabevi. Ana Hatlarıyla Türkiye'de Siyasal Hayat, Taylan Koç Karahan Kitabevi.
Ders TanımıBu dersin içeriği Eski Yunan´dan başlayarak siyasal düşünce, iktidar, devlet, insan doğası, adalet, eşitlik ve özgürlük temalarından oluşmaktadır
HedeflerDersin amacı II. Meşrutiyetten günümüze öne çıkan siyasi olay, fikir ve yapıların öğrenilmesi ve bu çerçevede Türk siyasi hayatının analiz edilebilmesinin sağlanmasıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Osmanlı modernleşme sürecini ve bu süreçte modern siyasetin aktörlerinin ortaya çıkışını bilir.
2Osmanlıdan cumhuriyete aktarılan siyasi fikirleri ve siyasi yapıyı bilir.
3Türkiye cumhuriyetinin kuruluşunda yer alan siyasi aktörleri ve sorunları bilir.
4Siyasal yapıyı, toplumsal ve ekonomik aktörlerle ilişkilendirerek açıklayabilir.
5Türk siyasetindeki siyasi fikir hareketlerinin ortaya çıkışını, gelişimini ve temsilcilerini bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Türk Siyasi Hayatının Osmanlı Kökenlerini Anlamak: Osmanlı Siyasal-Toplumsal Yapısı ve Devlet Felsefesi
2Osmanlı modernleşmesi ve yeni Osmanlılar hareketi
3I. Meşrutiyet ve Abdülhamit dönemi(1876-1909)
4İttihat ve Terakki dönemi (1908-1918)
5II Meşrutiyet Dönemi Siyasi Fikir Hareketleri ve Siyasi Partileri
6I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılış Süreci, Mütareke Dönemi ve Kurtuluş Mücadelesi
7İttihatçıların Ulusal Direniş Hareketine Katkısı Ve Milli Hareketteki Bölünme: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kuruluşu ve İzmir Suikasti
81927-1938lı Yıllarda Türk Siyasi Hayatında Önemli Gelişmeler Milli Şef Dönemi-Ara Sınav
9Çok partili siyasi hayata geçiş ve Demokrat Parti Dönemi
1027 Mayıs 1960 Darbesi ve sonrası
1112 mart 1971 Muhtırası ve sonrası -siyasi ve toplumsal gelişmeler-.
1212 Eylül 1980 Darbesi ve 1980-83 dönemi
131983-93 Özallı Yıllar
14Küreselleşme sürecinde, 1990lardan günümüze Türkiyede Siyasi İslamcılık ve demokrasinin sorunları
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım4312
Tartışma4416
Soru-Yanıt5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3412
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3412
Okuma6636
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek