Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Maliyet Muhasebesi

Ders Kodu1403.030507.5
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doc Dr. Suat Yıldırım
Kaynaklar
  • 1. Vasfi Haftacı, Maliyet muhasebesi, Umuttepe Yayınları. Mevlüt Karakaya, Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitapevi. Hasan Abdioğlu, Maliyet Muhasebesi, Dora Yayıncılık.
Ders TanımıMaliyet muhasebesine giriş ve temel kavramlar, maliyet türleri, ticaret ve endüstri işletmelerinde bilanço ve gelir tabloları, üretim maliyetlerinin hesaplanması, maliyet muhasebesinin özel konuları, maliyet hesaplama yöntemleri, miktar dengesi, randıman ve prodüktivite imalat defteri ve T.D.H.P.nda maliyet hesapları, sigorta muhasebesi
HedeflerMaliyet türlerini açıklamak ve maliyet hesaplama yöntemleri kullanmak satılan malın maliyeti tablosunu hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1maliyet kavramlarını açıklayabilme
2Maliyet türlerini açıklamak
3maliyet analizi yapabilmek ve değerlendirme yapmak
4Maliyetlerin muhasebeleştirmeyi yapabilmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Maliyet muhasebesine giriş
2mamül maliyetlerin hesaplanması
3Maliyet muhasebesinde muhasebe döngüsü
4İlkmadde ve malzeme giderleri
5İlkmadde ve malzeme giderleri
6Personel giderleri
7Personel giderleri
8Arasınav
9Genel üretim giderleri
10Genel üretim Giderleri
11Temel maliyet yöntemleri
12Miktar dengesi
13tekdüzen muhasebe maliyet hesapları
14maliyet örnekli işlemler
15Sigorta muhasebesi
16Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma20360
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma25250
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek