Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Toplumsal Cinsiyet Politikaları

Ders Kodu1403.030414.5
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Araş. Gör. Dr. Furkan YILDIZ
Kaynaklar
  • 1. Zehra Y. DÖKMEN, Toplumsal Cinsiyet - Sosyal Psikolojik Açıklamalar, Remzi Kitabevi, 2010, Ankara.
Ders TanımıBu ders, toplumsal cinsiyet çalışmalarının temel tartışmalarını ortaya koymaktadır. Dersin başlıkları cinsiyet, toplumsal cinsiyet, erkeklik, kadınlık, ?queer? teori, feminism ve toplumsal cinsiyetlendirilmiş toplum kavramlarını içermektedir. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş toplum kavramı aile, iş yaşamı, medya, beden ve eğitim gibi farklı bağlamlarda tartışılmaktadır.
HedeflerBu dersin amacı, toplumsal cinsiyet çalışmalarındaki temel kavram ve teorileri tartışmak ve toplumsal cinsiyetlendirilmiş toplum konusunda farkındalığı artırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Toplumsal cinsiyet çalışmalarında yer alan cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyetlendirilmiş toplum kavramlarını ve farklı teorik yaklaşımları açıklayabilecektir.
2Erkeklik ve kadınlık?ın toplumsal kuruluşunu tartışabilecektir.
3Feminist teorinin temel kavramlarını tartışabilecektir.
4Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aile, iş yaşamı, medya, beden ve eğitim gibi farklı toplumsal kurumlar ve alanlara referansla tartışabilecektir.
5Şiddetin toplumsal cinsiyetini sorgulayabilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Toplumsal Cinsiyet Nedir
2Toplumsal cinsiyet, Sınıf ve Irkın Deneyimlenmesi
3Biyoloji, Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet
4 Kültür ve İdeoloji
5 Kültür ve İdeoloji
6Toplumsal Cinsiyetin öğrenimi
7Cinsiyet Rollerinin Psikolojisi
8Toplumsal Cinsiyet rolleri/ Ara sınav
9Toplumsal Cinsiyet tipleri ve Durumları
10Toplumsal Cinsiyet, Irk ve Sınıf
11Toplumsal cinsiyet eşitsizliği
12Feminizm
13Türk toplumunda Feminizm olgusu
14Şiddetin Toplumsal Cinsiyeti
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav14040
Final Sınavı15050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek