Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Çalışma Ekonomisi

Ders Kodu1403.030414.3
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Sebahaddin Zaim, Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1997. Mustafa Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları, İstanbul, 2012 Özay Mehmet ve Cem Kılıç, Çalışma Ekonomisi Teorisi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009. Adem Korkmaz ve Adnan Mahiroğulları, Emek Piyasası Politikaları, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007.
Ders TanımıÇalışma ekonomisi, insanın iktisadi hayattaki fonksiyonlarından emek arzı faktörüyle ilgilenir. Bu bağlamda; -İşgücü piyasası nasıl işler? -İşgücü piyasası politikalarının sosyo-ekonomik belirleyicileri nelerdir? -İşgücü piyasası mekanizmaları nelerdir? -İşgücü piyasasının etkinliği nedir? Sorularına cevaplar bulmaya çalışır.
HedeflerÖğrencilerin işgücü piyasası ve işgücü piyasası sorunları hakkında gerekli birikim ve donanıma sahip olmalarını sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Çalışma ekonomisinin konusunu, diğer bilimlerle ilişkisini, temel kavramları ve teorik yaklaşımları öğrenir.
2İş piyasası, iş piyasası tipleri ve iş piyasalarının özelliklerini öğrenir.
3Türkiye iş piyasasının karakterini ve iş piyasası tipleri açısından belirleyici özelliklerini öğrenir.
4İşgücünün hareketliliğini ve iş piyasalarının tanzimini kavrar.
5İş piyasasında ve işgücünün istihdam edilebilirliğinde mesleki eğitimi ve mesleki yönlendirmenin rolünü öğrenir.
6İş piyasalarında ücretlerin oluşumunu ve ücret sistemlerini öğrenir.
7Türkiye?de işgücüne katılma oranlarının, işgücünün, istihdamın ve işsizliğin yapısını, özelliklerini öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Çalışma Ekonomisinin Konusu, Önemi ve Diğer Bilimlerle İlişkisi
2Temel Kavramlar ve Teorik Yaklaşımlar
3İş Piyasası ve İş Piyasası Tipleri
4Türkiye İş Piyasasının Tahlili ve İş Piyasalarında Yaşanan Değişmeler
5İş Piyasasının Tanzimi
6Mesleki Eğitim ve Mesleğe Yöneltme
7Ücret ve Ücret Sistemleri
8Ara Sınav
9Türkiye?de İşgücünün Yapısı ve İşgücüne Katılma Oranları
10Türkiye?de İstihdam ve İstihdamın Yapısı
11Teorik Olarak İşsizlik, İşsizliğin Neden ve Sonuçları
12Türkiye?de İşsizlik ve İşsizliğin Yapısı
13İşsizlikle Mücadelede Emek piyasası Politikaları
14AB Ülkelerinde ve Türkiye?de İşgücü Piyasası ve İşsizlik Karşılaştırmaları
15Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz414
Seminer133
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek