Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sosyal Bilimlerde İstatistik

Ders Kodu1403.030311.1
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Uygulamalı İstatistik-I (Prof.Dr. Alaaddin BAŞAR ve Prof.Dr. Erkan OKTAY), Bilgisayar Uygulamalı İstatistik-I (Prof.Dr. Nejmi GÜRSAKAL), İstatistik Yöntemler(Prof.Dr. Murat KARAGÖZ)
Ders Tanımıİstatistik ve İlgili Temel Kavramların Tanımı, Tasviri İstatistik, Frekans Tabloları ve Şekiller-Grafikler, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Basit-Frekanslı ve Gruplandırılmış Seride Ortalamalar,Değişkenlik Ölçüleri, Varyans, Standart Sapma, Değişim Katsayısı, Çarpıklık ve Basıklık Ölçüleri, Olasılık(İhtimal) Teorisi, Permütasyon ve Kombinasyon, Hipotez Testleri, Regresyon ve Korelasyon, Endeksler
HedeflerBelirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir. Belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması esasına dayanır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Verileri derleyip tablo ve grafiklerle sunmayı öğrenir.
2Verilerin merkezi eğilim ölçülerini hesaplamayı öğrenir.
3Verilerin değişkenlik ölçülerini hesaplamayı ve yorumlamayı öğrenir.
4İhtimal kavramı, yöntemi ve hesaplamayı öğrenir.
5Bir konu ile ilgili hipotez kurmayı ve hipotezi test etmeyi öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İSTATİSTİK VE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMI
2TASVİRİ İSTATİSTİK (ŞEKİLLER VE GRAFİKLER)
3MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ
4DUYARLI OLMAYAN ORTALAMALAR
5DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİ
6ÇARPIKLIK VE BASIKLIK ÖLÇÜLERİ
7İHTİMAL VE KAİDELERİ
8ARA SINAVI (VİZE)
9HİPOTEZ TESTLERİ (Z TESTİ)
10t TESTİ İLE HİPOTEZ TESTİ
11VARYANS ANALİZİ (F TESTİ)
12Kİ-KARE TESTİ
13REGRESYON ANALİZİ
14KORELASYON ANALİZİ
15DÖNEM SONU SINAVI (FİNAL)
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Problem Çözümü14114
Soru-Yanıt14114
Proje Hazırlama14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Ev Ödevi14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek