Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Vergi Sistemi

Ders Kodu1403.020808
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Zülküf AYRANGÖL
Kaynaklar
  • 1. AKSOY Şerafettin
  • 2010 Vergi Hukuku ve Türk Vergi sistemi,Filiz kitabevi,İstanbulBİLİCİ Nurettin
  • 2010
  • Vergi Hukuku,
Ders TanımıVERGİ MÜKELLEFİYETİNE İLİŞKİN BAŞLICA KAVRAMLAR, DEVLETİN GELİR KAYNAKLARI VE VERGİLER, VERGİ SUÇ VE CEZALARI, DIŞ TİCARETEN ALINAN VERGİLER
HedeflerTürk vergi sistemini karşılaştırmalı olarak açıklamak, vergi sisteminin kaynaklarını ve işlerliğini uygulamalı olarak tamıtmak, , öğrencinin vergi sistemlerini ve aynı zamanda Türk Vergi Sistemini analiz edebilme yeteneğine ulaşmasına yardımcı olmaktır..
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, Türk vergi sisteminin genel yapısını değerlendirebilecektir.
2Öğrenciler, verginin ekonomik etkilerini anlar ve uygulamaları analiz edebilecektir.
3Öğrenciler, Türk vergi sisteminin temel unsurlarını kavrar.
4Öğrenciler, vergi alanındaki değişik verileri toplayıp analiz eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Vergi hukukunun temel ilkeleri
2Vergiye ilişkin temel kavramlar I
3Vergiye ilişkin temel kavramlar II
4Vergi suç ve cezaları
5Türk vergi sisteminin genel yapısı
6Gelir, servet ve tüketim üzerinden alınan vergiler
7Gelir, servet ve tüketim üzerinden alınan vergiler
8Kurumlar vergisi
9Emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi
10Motorlu taşıtlar, taşıt alım vergisi ve ek taşıt alım vergisi
11Katma değer vergisi, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi
12Akaryakıt tüketim vergisi ve gümrük vergisi
13Banka ve sigorta muameleleri vergisi ve damga vergisi, değerli kağıtlar ve harçlar kanunu
14Vergi mükellefiyeti ve mükellefiyet türleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi8432
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek