Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Maliye Politikası

Ders Kodu1403.020707
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Zülküf Ayrangöl
Kaynaklar
  • 1. Maliye Politikası - Ahmet Ulusoy
Ders Tanımıİktisadi ekoller ve devlet anlayışı, Maliye politikasının amaç ve araçları, enflasyon, deflasyon ve stagflasyonla mücadelede maliye politikalarının etkinliği
HedeflerMaliye Politikasının amaçları ve bu amaçlar arasındaki çatışmalar, maliye politikasının etkinlik sorunları, enflasyonla mücadelede uygulanan maliye politikaları, otomatik istikrar sağlayıcılar, telafi edici, stagflasyonla mücadelede uygulanan maliye politikaları, iktisat okullarının maliye politikasına ilişkin görüşleri, gelir dağılımı ve maliye politikası iktisadi kalkınma ve maliye politikası.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Maliye politikasının tarihsel gelişimini açıklar.
2Maliye politikasının temel amaçlarını tanımlar.
3Maliye politikasının gelir düzeyi üzerindeki etkisini açıklar.
4İradi politikaları tanır.
5Enflasyonla mücadelede maliye politikasının kullanımını tartışır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanışma, Ders İçeriği ve Yöntemi Hakkında Genel Bilgi
2Maliye Politikasının Doğuşu, Gelişimi, Amaçları ve Araçları
3Maliye Politikasının Etkinliğine Yönelik İktisadi Yaklaşımlar
4Maliye Politikasının Etkinliğine Yönelik İktisadi Yaklaşımlar
5 Maliye Politikasının Uygulanmasına İlişkin Yöntemler
6Maliye Politikasının Sınırları; Maliye Politikası ve Milli Gelir Dengesi
7 Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği
8Ara Sınav (Vize) Haftası
9Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
10Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası
11Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
12Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası
13İktisadi Kalkınma ve Maliye Politikası
14İktisadi Kalkınma ve Maliye Politikası
15Gelir Dağılımında Adalet ve Maliye Politikası
16Genel Değerlendirme
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6636
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma9872
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek