Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Çevre Sorunları ve Hukuk

Ders Kodu1403.020606
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAZAR
Kaynaklar
  • 1. Ruşen Keleş ve Can Hamamcı, Çevrebilim, 3. Baskı, İmge Kitabevi, 1998 , Ankara.Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, Çevre Bilimi, 3. Baskı, Gündüz eğitim ve yay., Ankara 2007.
Ders TanımıÇevre sorunlarının temel nedenleri, çevre ve insan ilişkileri, çevre ile ilgili politikalar, yasal ve yönetsel durum, çevre duyarlılığı ve çevre bilinci.
HedeflerBu dersin sonunda öğrenciler ülkemizde ve dünyamızda yaşanan çevre sorunları, sorunların temelinde yer alan nedenler ve sorunları oluşmadan kaynağında önlemek için alınması gereken önlemler ile konularına mesleki açıdan yaklaşma ve bilinçli olabilme yeteneğini kazanabileceklerdir. Yerel ve küresel ölçekte çevre konusunu irdelemek, toplumsal ve bilimsel bilinci arttırma, geliştirme yolunda adım atmak, çevre sorunlarının çözümüne ilişkin sorgulamada bulunmak ve örneklerle tartışmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Çevre Hukukunun temel kavramlarının ve ilkelerinin tanımlanması
2Çevre Sorunları ve hukuku ile ilgili önerilerde bulunulması
3Çevre hakkı ve Anayasal statüsünün bilinmesi
4Uyuşmazlıklara uygulanacak mevzuatın ve yaptırımların saptanması
5Çevre hukukuyla ilgili düzenlemelerin somut olaylara tatbik edilebilmesi
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ekolojik Sorunlar, Çevre Sorunları, Ortaya Çıkış ve Sebepleri
2Dünyada ve Türkiye'de Çevre Sorunlarının Görünümü
3Batıda Çevre Koruma Fikri, Çevre Zihniyeti ve Örgütlenme
4Türkiye'de Çevre Koruma Fikrinin Gelişimi ve Örgütlenme
5Türkiye'nin Çevre Politikaları
6Çevre Hukukunun Tarihçesi ve Temel Kavramlar
7Çevre Hukukunun Temel İlkeleri, Çevre Hakkı
8 Vize (Arasınav)
9Çevre Hukukunun Kaynakları
10Çevre Koruma Amaçlı Ulusal ve Uluslararası Örgütler
11Kirletenin Hukuki Sorumluluğu
12Kirlilik Türleri ve Kirliliğin Hukuki Boyutu
13Çevresel Etki Değerlendirmesi Yargı Kararı Örnekleri
14Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Çevre ve İnsan
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik6212
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Ev Ödevi11616
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15
ÖÇ255
ÖÇ344
ÖÇ45
ÖÇ55

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek