Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ceza Hukuku

Ders Kodu1403.020602
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Arş.Gör.Dr. Furkan YILDIZ
Kaynaklar
  • 1. Hakan HAKERİ
  • Ceza Hukuku (Genel Hükümler) Temel Bilgiler 11.Baskı , Seçkin Yayınevi
Ders TanımıCeza Hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları ve Ceza Hukuku kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ele alınmaktadır. Daha sonra suç genel teorisine geçilmektedir. Bu bölümde suçun kurucu ve ikincil unsurları incelenmektedir. Suçun kurucu unsurları incelenirken önce bu unsurların sınıflandırılması ile ilgili çeşitli görüşler hakkında bilgi verilmektedir. Bunu suçun maddi unsurunun incelenmesi izlemektedir. Maddi unsur incelenirken hareket, sonuç ve hareketle, sonuç arasındaki nedensellik bağı ilişkisinin incelenmesi.
HedeflerBu dersin amacı müşterek ceza hukukunun dünya genelindeki gelişimini, Türk Ceza Hukuku tarihini, temel terimlerini / prensiplerini, genel ceza hukuku yayınlarını ve son ama minimum insancıl cezalandırma düşüncesini öğretmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1 Türk Ceza Hukukunun tarihi, Türk Hukuk Sistemi içindeki yerini, kaynaklarını öğrenir.
2Ceza hukukundaki temel kavramları tanımlar.
3Ceza normlarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanmasını bilir.
4Suç kavramını ve suçun unsurlarını çözümler.
5Suçun özel görünüm biçimlerini, suça uygulanacak yaptırımları öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ceza hukuku tanımı, amacı ,ceza hukukunun ve suç politikasının temel ilkeleri, haksızlık oluşturan fiiller.
2Ceza kanunun zaman bakımından , yer bakımından uygulama alanı.
3Ceza kanunun kişi bakımından uygulama alanı ve yabancıların geri verilmesi.
4Suç genel teorisi , haksızlığın ve kusurluluğun dışında kalan hususlar, suçun kanuni unsurları.
5Suçun maddi unsurlarından tipiklik unsuru (hareket, netice, nedensellik bağı).
6Suçun manevi unsurları ,kast ve kastın unsurları, kastın çeşitleri.
7Suçun manevi unsurlarından taksir , taksirin unsurları.
8Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış suçlar ./Vize
9Hukuka aykırılık unsuru, Hukuka uygunluk nedenleri.
10Kusur yeteneği, kusur yeteneğini etkileyen nedenler, kusurluluğu etkileyen nedenler(amirin emri, zorunluluk hali, cebir şiddet, haksız tahrik).
11Suçun özel görünüş biçimleri( teşebbüs, gönüllü vazgeçme, etkin pişmanlık, işlenemez suç),suçların çokluğu, suçların ictimaı.
12Yaptırım Hukuku ( cezalar, hapis cezaları, adli para cezası) ,güvenlik tedbirleri,Cezaların hesaplanması, takdiri indirim nedenleri, mahsup, cezaların ictimaı..
13Dava ve ceza ilişkisini düşüren sebepler (Ölüm, af, dava zamanaşımı, ceza zamanaşımı,şikayetten vazgeçme, ön ödeme,) koşullu salıverilme
14Adli sicil kayıtlarının silinmesi, yasaklanmış hakların geri verilmesi.
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik6212
Örnek Vaka İncelemesi313
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2612
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek