Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Siyasi Düşünceler Tarihi-II

Ders Kodu1403.020408
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Funda KEMAHLI GARİPOĞLU
Kaynaklar
  • 1. AKAD, Mehmet
  • VURAL DİNÇKOL Bihterin
  • Genel Kamu Hukuku, İstanbul, 2009. ERDOĞAN Mustafa, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Ankara, 2007.
Ders TanımıSiyasi Düşünceler Tarihi II dersi, İnsan hakları kavramının tarihsel gelişimi, insan hakları alanındaki temel uluslararası belgeler ve hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi konularını içermektedir.
HedeflerDersin amacı insan hakları, kamu özgürlükleri ve temel haklar ve ödevlerle ilgili genel bilgiler ile hak ve özgürlüklerin korunması ile ilgili temel bilgi ve uygulamalar hakkında temel bilgilerin öğrenilmesini sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Siyasi Düşünceler Tarihi dersini tamamlayan öğrenciler siyaset kuramının ilgilendiği problemleri (devletin rolü, siyasi kavramının sınırları, özel ve kamusal alan ayırımı, eşitlik, özgürlük ve adalet kavramları arasında uyum ve çatışma durumları) betimleyebileceklerdir.
2Antik Yunan, Rönesans ve modern siyasi düşünürlerin temel argümanlarını ayırt edebilecekler ve bu düşünceler arasında benzerlik ve farklılıkları tespit edebileceklerdir
3Öğrenciler edindikleri teorik ve tarihi bilgi sayesinde siyasetin evrimini öğreneceklerdir
4Temel siyasi tartışmaların felsefi köklerini idrak etmiş olacaklardır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Modern Dönemde Siyasal-Sosyal-Kurumsal Yapı
2Modern Dönemde Siyasal Değişim: Niccolo Machiavelli
3Modern Dönemde Dinsel Değişim: Luther ve Calvin
4Modern Dönemde Bilimsel Dönüşüm: Kopernik, Bacon, Descartes ve Newton
5Sosyal Sözleşme Teorileri I: Thomas Hobbes
6Sosyal Sözleşme Teorileri II: John Locke
7Sosyal Sözleşme Teorileri III: Jean Jacques Rousseau
8Genel Tekrar /Vize Sınavı
9Neo-Modern Meydan Okuma I: David Hume ve Adam Smith?in Düşüncesi
10Neo-Modern Meydan Okuma II: Edmund Burke ve Immanuel Kant?ın Düşüncesi
11Faydacılık: John Stuart Mill
12Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm: St. Simon, Fourier, Owen ve Marx
13Postmodern Dönemde Siyasal-Sosyal-Kurumsal Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair
14Postmodern Düşüncenin Öncüleri: Friedrich Nietzsche ve Sigmund Freud
15Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek