Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Yönetim Bilimi-I

Ders Kodu1403.020309
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAZAR
Kaynaklar
  • 1. Ali ÖZTEKİN, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2005. Nuri TORTOP vd., Yönetim Bilimi, Nobel yayın Dağıtım,Ankara 2006. Burhan AYKAÇ vd., Türkiye?de Kamu Yönetimi, yargı yayınevi, Ankara 2003. Asım BALCI vd.,Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin yayıncılık, Ankara 2003. Salih GÜNEY vd., Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayın Dağıtım,Ankara 2001. Herbert SIMON vd., Kamu Yönetimi, (Çeviren: Cemal MIHÇIOĞLU),Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınevi, Ankara 1986.
Ders TanımıGenel Anlamda Yönetim Bilimlerinin Tanımı, Konusu Ve Özellikleri Ve Yönetimin Diğer Bilimlerle İlişkileri İncelenecek, Örgüt Teorileri: Klasik Yönetim Düşüncesi Ve Modern Örgüt Teorileri Anlamında Karşılaştırmalı Olarak Ele Alınacak Ve Son Bölümde Bürokrasi Dışı Yönetim Yaklaşımları Ele Alınacaktır.
HedeflerYönetim Ve Örgüt Teorileri, Günümüz Örgütlerinde Yönetim Uygulamaları Konusunda Öğrencilere Kavramsal Ve Analitik Düşünme Becerileri Kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Genel anlamda yönetim olgusu ve özelliklerini anlama ve değerlendirebilme yeteneği
2Yönetim Bilimlerinin Gelişimi ve Diğer bilimlerle ilişkisinin öğrenilmesi
3Genel anlamda örgütler ve örgütlerin toplumdaki yeri ve öneminin anlaşılması
4Bürokrasi yaklaşımı ve Klasik örgüt teorisinin ortak özelliklerinin kavranması
5Davranışçı ve Modern örgüt teorilerinin temel özelliklerinin anlaşılması
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Türkiye'de Devlet Geleneği
2Türkiye Siyasal ve Yönetsel Yapı ve Kültür
3 Klasik Örgüt Kuramları Bilimsel Yönetim; Taylorism
4 Klasik Örgüt Kuramları: Fayol ve Yönetsel Teori
5 Yönetim Fonksiyonları (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme, Denetleme)
6 Yönetim Fonksiyonları (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme, Denetleme)
7 Yönetim Fonksiyonları (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme, Denetleme)
8Ara Sınav (Vize)
9Bürokratik Örgüt Kuramı
10Neo-Klasik Örgüt Kuramı-İnsan İlişkileri Okulu ve Eleştirileri
11Türk Devlet Bürokrasisi ve Sorunları
12Türk Kamu Yönetimi ve Bürokrasisi
13Türkiye?de Reform ve Değişim
14 Yeni Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu İşletmeciliği
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rapor Sunma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek