Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Siyasi Düşünceler Tarihi-I

Ders Kodu1403.020307
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Funda KEMAHLI
Kaynaklar
  • 1. 1)RUHİ, M. Emin, Fransız Devriminde Bir Başrol Oyuncusu Sieyes, Ankara,2002. 2)AKAD, Mehmet
  • VURAL DİNÇKOL Bihterin
  • Genel Kamu Hukuku, İstanbul, 2009. 3) GÖZE, Ayferi, Liberal, Marxiste, Faşist, Nasyonal Sosyalist ve Sosyal Devlet, İstanbul, 2009
Ders TanımıSiyasi Düşünceler Tarihi I dersinde geçmişte ve günümüzde toplum çerçevesinde oluşan devlet, iktidar, kişi hak ve özgürlükler ve eşitlik kavramları birbirleriyle yakın ilişkisi açısından ele alınmaktadır
HedeflerSiyasi Düşünceler Tarihi I dersi ile, toplumu, düzeni ve onun bağlı olduğu Devlet modelini biçimleyen iktidarın yapısı, işleyişi ve toplumla olan bağlantısının tarihsel gelişiminin kavranması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Modernite öncesinde siyasetin daha çok felsefî bakış açısıyla ele alındığını gösterir.
2Klasik siyasî düşüncenin birbirinden kopuk olmayan filozoflardan oluşan bir bütün olduğunu açıklar.
3Klasik siyasi düşüncenin çoğunlukla bir siyasal düzeni meşrulaştırmaya hizmet ettiğini ya da eleştirdiğini açıklar.
4Çağdaş dünyada yaşayan farklı siyasal kurumlarla, rejimlerle siyasal düşünce tarihinin erken döneminde üretilmiş düşüncelerin arasında bir ilişki olduğunu gösterir.
5Siyasal düşüncede olanla olması gereken (normatif) arasında bir ayrım olduğunu açıklar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Eski Yunan Toplumsal ve Siyasal Yapısı
2Doğa felsefesi ve Sofistler
3Sokrates ve Küçük Sokratesçi Okullar
4Platon İdealar felsefesi ve yönetim biçimleri
5Aristotales: Polisi Kurtarma Çabaları
6Epikürcüler
7Stoacılar
8Polisin Çöküşünde Siyasal Düşünüş ve Helenistik Çağ/Arasınav (Vize)
9 Roma Siyasal Düşüncesi ve Cumhuriyet dönemi
10Roma Siyasal Düşüncesi: Cumhuriyetten İmparatorluğa ve Cicero
11Orta çağ Hıristiyanlık ve siyasal düşünce: Paulus ve Patristik Felsefe
12 Feodal Dönemde Siyasal Düşünce: Salisbury?li Jhon ve Aquinumlu Thomas
13 Feodal Dönemde Siyasal Düşünce: Salisbury?li Jhon ve Aquinumlu Thomas
14Değerlendirme
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rapor Sunma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ154553533555544
ÖÇ244455555535443
ÖÇ353445454444444
ÖÇ434443444554455
ÖÇ555444535555533

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek