Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Hukukun Temel Kavramları

Ders Kodu1403.020115
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Serpil KESER
Kaynaklar
  • 1. 1) Şaban Kayıhan, Hukukun Temel Kavramları, 3. Baskı, Ankara, 2011. 2) Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, 8. Baskı, Bursa, 2011. 3) İsmail Kayar/İlhan Üzülmez, Hukukun Temel Kavramları, 7. Baskı, İstanbul, 2011. 4) Fatih Bilgili/Ertan Demirkapı, Hukukun Temel Kavramları, 4. Baskı, Adana, 2011. 5) Yeni Türk Ticaret Kanunu 6) Yeni Türk Borçlar Kanunu 7) Türk Medeni Kanunu 8) T.C. Anayasası 9) Türk Ceza Kanunu
Ders TanımıHukukun Temel Kavramları dersinin içeriğine hukuk kavramı, hukukun kaynakları, hukuk dalları ve hukukun uygulanması konuları girmektedir. Bu bağlamda, hukuk kuralları ile diğer toplumsal davranış kuralları arasında ilişki kurulmakta, yaptırım kavramı irdelenmekte ve evrensel hukuk/yerel hukuk, yazılı hukuk/yazılı olmayan hukuk ayrımı, hukukun adalet ve insan hakları ile ilişkisi ele alınmakta, başlıca hukuk sistemleri hakkında bilgi verilmektedir. Hukukun kaynakları çerçevesinde, hukukun kanun, uluslararası antlaşma, tüzük vb yürürlük kaynakları ve yardımcı kaynakları hakkında bilgi verilmektedir. Hukuk dalları kapsamında ele alınan başlıca konular, hukukun dallara ayrılması sorunu, Kamu Hukuku/Özel Hukuk ayrımı, Kamu Hukuku ve Özel Hukukun alt-dalları oluşturmaktadır. Hukukun uygulanması konusu kapsamında ise, hukukun yer, zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının türleri, kuralların yorumlanmasına ilişkin başlıca yöntemler açıklanmakta, kanun boşluğu, kıyas, yargıcın hukuk yaratması gibi konular hakkında bilgi verilmektedir.
HedeflerHukukun Temel Kavramları dersinde amaç, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını kavratmak ve temel hukuk mantığının oluşmasını sağlamaktır. Ayrıca bu derste, Türk Hukuk Sisteminin kavratılması, hukukî sorunlar karşısında izlenebilecek yol ve yöntemlerin bilinebilmesi amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra, öğrencilerin başlıca yargı organlarını ve dava türlerini öğrenmeleri ve diğer hukuk dersleri için bu dersin temel olduğunu kavrayabilmeleri hedeflenmektedir. En önemlisi, bu derste öğrencilere, temel hukuk terimlerini kullanma, örnek hukuk olaylarından yararlanma, hukuk kuralları hakkında yorum yapma, hukuk belgelerini tanıma, haklarını kazanma ve koruma yol ve yöntemlerini kullanma yetenekleri kazandırılmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Hukukun temel kavramlarını öğrenir.
2Toplumsal hayatı düzenleyen diğer kurallar ve hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi ve hukukun kaynaklarının neler olduğunu öğrenir.
3Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı hakkında bilgi sahibi olur.
4Türk hukuk sisteminin genel ilkelerini kavrar.
5Hukuki uyuşmazlıkların nerede görüleceği, uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak hukuk kuralları konusunda bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sosyal Düzen ve Hukuk - Hukukun Tanımı, Amacı ve Fonksiyonları
2Hukukun Kaynakları
3Hukukun Bölümleri - Kamu Hukuku ve Özel Hukukun Dalları
4Türk Yargı Örgütü ve Dava Türleri
5 Hukuk Kurallarının Uygulanması
6Hukuki Olaylar, Fiiller ve İşlemler
7Hak Kavramı ve Hak Sahipliği, Hakların Korunması
8Genel Tekrar-Ara sınav
9Hukukta Yaptırım Kavramı
10Hukukta Kişilik Kavramı
11Hukukta Sorumluluk Kavramı
12Hukukta Borç Kavramı
13Hukukta Mülkiyet Kavramı
14Hukukta Miras Kavramı
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik313
Örnek Vaka İncelemesi14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma248
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma248
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek