Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sosyoloji

Ders Kodu1403.020111
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Meiramkul İssayeva
Kaynaklar
  • 1. Mustafa ERKA, Sosyoloji( Toplumbilim), Der Yayınları, İstanbul 2011.
Ders TanımıSosyolojinin tanımı, metodu, tarihçesi temel soyal teoriler, Sosyolojinin temel konuları( sosyal çözülme, sosyal yapı, sosyal kurumlar, sosyal değişme) kültür
HedeflerToplumsal olay ve olguları anlamak toplum bilim hakkında analiz yapabilmek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Toplumbilim hakkında genel bilgi sahibi olmak
2Toplumsal yapıları anlamak
3Sosyal Olguları ve birbirleriyle olan ilişkisini anlamak
4Sosyal Değişmeleri ve Gelişmeleri analiz edebilmek
5Topluma yön veren olay ve olguları anlamak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Toplum bilim tanımı konusu
2Sosyolojinin tarihçesi ve temel konuları
3Sosyolojinin temel ekolleri
4Sosyal Yapı
5Kültür- Sosyoloji ilişkisi
6Sosyal Çözülme
7Sosyal Değişme, Sosyal Gelişme
8İşlevselci Yapısalcı Sosyal Kuramı- Ara sınav
9Fenomenolojik Yapısalcı Sosyal Kuram
10Sosyal Hareketlilik
11Sosyal Bütünleşme
12Kalkınmada İnsan Gücü ve Beyin Göçü
13Sanayileşme ve Yabancılaşma İlişkisi
14Aile Sosyolojisi, Türk Sosyal sorunları
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma313
Soru-Yanıt14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma248
Okuma248
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek