Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Demokrasi Tarihi

Ders Kodu1403.030218.3
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okutman Ferdi DAŞDEMİR
Kaynaklar
  • 1. DAHL, Robert A., Demokrasi Üstüne, Phonix Yayınları, Ankara, 2011 Aron, Raymond, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Kırmızı Yayınları, 2012 Habermas, Jürgen, Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010 Tanpınar, Ahmet Hamdi, 19. YY. Türk Edebiyat Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006 Mardin, Şerif, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012
Ders TanımıBu ders çerçevesinde, Antik Yunan demokrasinin nitelikleri, Montesquieu'nun siyaset kuramı, Tocqueville'in demokrasi kavramlaştırması, toplum sözleşmesi kavramı, ideal demokrasinin nitelikleri, mevcut demokrasinin kurumları ve özellikleri, Türkiye'de demokrasinin gelişimi ve özellikleri, serbest piyasa ekonomisi ve demokrasi ilişkisi ve son olarak demokrasiye eleştirel yaklaşımlar ele alınır.
HedeflerBu dersin amacı demokrasinin, demokrasinin unsurları ve kurumlarının tarihsel bir çerçevede eleştirel olarak ele alınması ve bunun Türkiye bağlamında değerlendirilmesidir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci demokrasinin ve demokrasinin kurumlarının gelişimini tarihsel olarak kavrar.
2Öğrenci demokrasi konusunda teorik bilgiyle somut siyasal ve toplumsal olaylar arasında ilişki kurabilir.
3Öğrenci siyasal ve sosyal konular konusunda eleştirel bir bakış edinir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Antik Yunan Demokrasisi
2 Montesquieu'nun siyaset kuramı,
3 Tocqueville'in demokrasi kavramlaştırması,
4Toplum sözleşmesi kavramı
5İdeal demokrasinin nitelikleri 1
6İdeal demokrasinin nitelikleri 2
7Mevcut demokrasinin kurumları ve özellikleri 1
8Mevcut demokrasinin kurumları ve özellikleri 2-Ara sınav
9 Türkiye'de demokrasinin gelişimi ve özellikleri 1
10Türkiye'de demokrasinin gelişimi ve özellikleri 2
11Serbest piyasa ekonomisi ve demokrasi ilişkisi
12Demokrasiye eleştirel yaklaşımlar 1
13Demokrasiye eleştirel yaklaşımlar 2
14Genel Değerlendirme ve Sınava hazırlık
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma11414
Soru-Yanıt12020
Rapor Hazırlama12424
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ144445444445444
ÖÇ244545545455444
ÖÇ355555555555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek