Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Risk ve Kriz Yönetimi

Ders Kodu1405.030812.3
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü.,(2001). ?Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Ankara:TAKAV Matbaacılık A.Ş
Ders TanımıAfetler, afetlerin önemi, afet ve kriz
HedeflerAfetler, afetlerin önemi, afet ve kriz sırasında sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda bilgi kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Afet ve kriz yönetimine ilişkin temel kavram ve terimleri açıklar
2Afetleri sınıflandırır
3 Hastane afet planı hazırlanmasında dikkat edilecek hususları açıklar
4Afetlerde triajın önemini belirtir
5 Afet sürecinde yapılacak işleri sıralar
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Afet tanımı ve sınıflandırılması
2Dünyada ve Türkiyede afetler ve önemi
3 Afet süreci ve süreçte yapılacak işler
4Afete hazırlık ve afet planları
5Kriz yönetimi
6Acil durumlar ve afetlerde yönetim
7Acil sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve olay sırasında izlenecek yol
8ara sınav
9Afet,triaj ve önemi
10Afetlerde çevre sağlığı hizmetleri
11Afetlerde ruhsal destek
12Afetlerde üreme sağlığı hizmetleri
13Afetlerde sağlık hizmetleri yönetiminde sektörler arası işbirliği
14Afet yönetiminde güncel gelişmeler
15final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1555
ÖÇ2444
ÖÇ3455
ÖÇ4545
ÖÇ5555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek