Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Endüstriyel Hijyen ve İşçi Sağlığı Yönetimi

Ders Kodu1405.030705.1
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Practical Guide to Industrial Safety: Methods for Process Safety Professionals, 2000
Ders TanımıTarihsel gelişim ve ilgili yasal durum, Endüstriyel hijyen prensipleri, İş sağlığı prensipleri, İş güvenliği prensipleri, Toksikolojinin prensipleri, Meslek hastalıkları, İş kazaları, Mesleki maruz kalınan kimyasal etkenlerin kontrolü, Mesleki maruz kalınan fiziksel etkenlerin kontrolü, Mesleki maruz kalınan biyolojik etkenlerin kontrolü, Çevresel ve biyolojik izlem, Ergonomi, Risk analizi ve iletişimi
HedeflerEndüstriyel hijyen, sağlık ve endüstriyel güvenliği etkileyen çevre faktörlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve korunmasını kapsamaktadır. Bu derste endüstriyel hijyen ve güvenlik hakkındaki temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Endüstriyel hijyen terminolojisi ve kavramını kullanabilme
2 İş yerinde çevresel ve endüstriyel tehlikeleri insan sağlığı ile ilgili bağlantılarını açıklayabilme becerisi
3İş yerindeki majör sağlık risk ve tehlikelerini ve etkilerini tanımlayabilme
4Sağlık kalitesi konularında bilgi sahibi olabilme ve doğru yazma ve sözlü iletişim kurabilme becerilerinin gelişmesi
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tarihsel gelişim ve ilgili yasal durum ve düzenlemeler
2Endüstriyel hijyen prensipleri
3İş sağlığı prensipleri,
4İş güvenliği prensipleri, Toksikolojinin prensipleri
5Meslek hastalıkları,
6İş kazaları
7Mesleki maruz kalınan kimyasal etkenlerin kontrolü
8ara sınav
9Mesleki maruz kalınan fiziksel etkenlerin kontrolü
10Mesleki maruz kalınan biyolojik etkenlerin kontrolü
11Çevresel ve biyolojik izlem
12Ergonomi
13Risk analizi ve iletişimi
14Risk değerlendirmesi ve ülke/lokal standartlar ve endüstriyel uygulanabilir standatlar
15final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14342
Alan Gezisi111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1555
ÖÇ2444
ÖÇ3454
ÖÇ4545

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek