Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Yönetim ve Strateji Simülasyonu

Ders Kodu1405.030606.3
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. EREN, Erol, (2000), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. Beta Yayıncılık
Ders TanımıStratejik yönetimin temel kavramları, Portföy analizi, Strateji geliştirme süreci ve Stratejik analiz, Strateji çeşitleri, Stratejilerin değerlendirilmesi ve kontrol
HedeflerSağlık kurumlarında stratejik yönetim hakkında temel- uygulamalı bilgi ve becerileri öğretmek amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık işletmelerinde stratejik yönetim ile ilgili temel teorik bilgileri açıklar.
2Sağlık işletmelerinde stratejik yönetim ile uygulamaları ve gereksinimleri sıralar.
3Çevresel analiz sürecini ve çevresel analiz tekniklerini sıralar.
4Stratejik yönetim tekniklerini sıralar.
5Portföy analizi yapar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İşletmelerde stratejik yönetimin temel kavramları
2İşletmelerde stratejik yönetim, kapsamı, stratejik yönetim süreci
3Stratejik yönetim düşüncesi ve stratejik yönetim okulları
4Sağlık işletmelerinde stratejik yönetim kavramı
5Strateji geliştirme süreci ve stratejik analiz
6Dış çevrenin analizi, çevresel analiz süreci, analiz teknikleri
7İşletmenin analizi, üstünlük ve zayıflıklar
8ara sınav
9Stratejik alternatiflerin analizi ve strateji seçimi, potföy analizleri
10Büyüme ve gelişme stratejileri
11Durgun büyüme, tasarruf, tasfiye stratejileri
12Stratejilerin uygulanması
13Özel ve kamu sağlık işletmelerinde stratejik yönetim
14Stratejilerin değerlendirilmesi ve kontrol
15final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14342
Takım/Grup Çalışması14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1544
ÖÇ2444
ÖÇ3444
ÖÇ4454
ÖÇ5555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek