Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık Yönetiminde Yeni Yönelimler

Ders Kodu1405.030612.3
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. PowerPoint sunumları, Dersin hocası tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar
Ders TanımıDers Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği konularında ileri düzeyde çalışmalar yapılarak, öğrencilerin bu alanda ihtiyaç duyacakları bilgilerin araştırılması ve bilgi birikimi oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu derste yönetim bilimi alanında farklı yönetim düşüncelerini temsil eden tanınmış yönetim düşünürlerine ait eserler okutulacaktır
HedeflerDers yönetim bilimine yön veren küresel dünya akademisyenlerinin en çok üzerinde durduğu ve makalelerinde çalıştığı ileri ve güncel yönetim konuları hakkında sağlık kurumları yöneticilerine gerekli teorik ve pratik bilgiyi vermek üzere düzenlenmiştir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık kurumları kullanılan temel kavramları açıklayabileceklerdir,
2Sağlık kurumları kullanılan stratejileri tanımlayabileceklerdir,
3Sağlık kurumları güncel olan kavramları açıklayabilecektir,
4Sağlık kurumlarında güncel olan kavramlar ile ilgili derinlemesine analiz yapabilecektir,
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sağlığın Geliştirilmesi Kavramı
2Sağlıkta İletişim
3Sağlıkta İletişim, Vaka analizi
4Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Sağlık Yönetimi
5Sağlık Kurumlarında Girişimcilik
6Sağlık Kurumlarında Liderlik
7Sağlık Kurumlarında Liderlik, Vaka analizi
8Sağlık Kurumlarında Liderlik, Vaka analiziAra sınav
9Sağlık Hizmetlerinde Standartların Oluşturulması
10Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları
11Sağlık Çalışanlarının Motivasyonu ve İş Doyumunu Etkileyen Faktörler
12Sağlık Çalışanlarının Motivasyonu ve İş Doyumunu Etkileyen Faktörler------Vaka Analizi
13Öğrenci Sunumları
14Öğrenci Sunumları
15final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14342
Takım/Grup Çalışması14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1555
ÖÇ2444
ÖÇ3555
ÖÇ4444
ÖÇ5555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek