Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık İşletmelerinde Şirketler Muhasebesi

Ders Kodu1405.030414.1
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Büyükmirza, K. (2003), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Gazi Kitapevi, 9. baskı, Ankara.
Ders Tanımımaliyet muhasebesi
HedeflerMaliyet muhasebesinin işletmelerde planlama, kontrol ve karar işlevlerinde yeri ve önemini vurgulamak ve maliyet muhasebesinin işleyişini bu alandaki güncel gelişmelerle öğrencilere öğretmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Maliyet muhasebesi ile ilgili kavramları tanımlar
2 Maliyet türlerini, özelliklerini, kayıt ve hesaplama yöntemlerini bilir ve uygular.
3Maliyet hesaplarının işleyişini ve kayıt sistemini bilir ve uygular.
4 Maliyetleri yöntemlerini bilir ve uygular.
5Maliyet muhasebesi ile ilgili güncel yaklaşımları bilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İşletme ve maliyet muhasebesi ile ilgili kavramlar
2Satışların maliyeti ve gelir tablosu
3Maliyet hesaplarının işleyişi ve kayıt sistemi
4İlk madde ve malzeme giderleri
5İşçilik giderleri
6Genel üretim giderleri I
7Genel üretim giderleri II
8Ara sınav
9Sipariş maliyet yöntemi I
10Sipariş maliyet yöntemi II
11Safha maliyet yöntemi I
12Standart maliyet yöntemi I
13Standart maliyet yöntemi II
14Sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi uygulamaları
15final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14342
Soru-Yanıt14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1454
ÖÇ2444
ÖÇ3545
ÖÇ4454
ÖÇ5333

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek