Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Halk Sağlığında Yeni Yönelimler

Ders Kodu1405.030313.3
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Halk Sağlığı Ders Kitabı, Baltaş Z, Can G, Demircan H.Ç ve ark. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 4747. İstanbul 2008.
Ders TanımıHalk Sağlığı
HedeflerBu dersin amacı toplumdaki sağlık sorunlarını tanımak, etkileyen çevresel, sosyal ve davranışsal oluşumları kavramak, koruyucu hekimlik ilkelerini benimsemek ve bu bilgileri sağlık yönetimi uygulamalarında koordinasyonun sağlanmasında kullanma bilgi, becerisini kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Özel sağlık sorunlarını tanımlar, önemini kavrar ve yönetir.
2Halk sağlığını etkileyen genel durumlara yönelik hizmet sunumunu planlar yapar, koordinasyonu sağlar.
3Sağlığı etkileyen davranışçı faktörleri önemser.
4Epidemiyolojinin önemini kavrar ve sağlık ölçütlerini sıralar.
5Halk sağlığı tanımını yapar, önemini kavrar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Halk sağlığının tarihsel gelişimi, halk sağlığı tanımı ve kavramları
2Demografi ve sağlık, sağlık göstergeleri
3Epidemiyoloji
4Sağlığı etkileyen davranışçı faktörler
5Çevre ve sağlık ilişkisi, çevre sağlığı
6Meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği
7Halk sağlığı bakışıyla sağlık planlaması, organizasyonu ve değerlendirilmesi
8ARA SINAV
9Halk Sağlığı açısından sağlık eğitiminin önemi
10Halk sağlığında özel konulara giriş
11Kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması
12Çocuk sağlığı, adölesan sağlığı, bağışıklama
13Bulaşıcı hastalıkların kontrolü, yaşlılık sorunları, bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü
14Halk sağlığı açısından kazalar, afetler ve afet tıbbı
15final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1445
ÖÇ2444
ÖÇ3454
ÖÇ4534
ÖÇ5355

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek