Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık Ekonomisine Giriş II

Ders Kodu1405.030214.3
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Semanur SOYYİĞİT
Kaynaklar
  • 1. Yusuf Çelik, Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, 2. basım, 2013, Ankara.Sevgi Kurtulmuş, Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, Değişim Dinamikleri Yayınları, 1998, İstanbul.
Ders TanımıTemel ekonomik kavramlar, arz ve talep kavramları, sağlık arzı ve talebi, piyasa kavramı ve piyasa dengesi, piyasa türleri, sağlık hizmetleri piyasasının değerlendirilmesi, piyasa başarısızlıkları ve kamusal mallar kapsamında sağlık sektörünün değerlendirilmesi, devlet müdahalesi ve sağlık sistemi türleri.
HedeflerDersin amacı öğrenciye genel ekonomi bilgisi vererek, sağlık hizmetleri sektörünü mikro ve makro ekonomi açısından analiz edebilme kabiliyeti kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Arz, talep ve piyasa dengesi kavramları ile piyasa türlerini öğrenir.
2Sağlık hizmetleri açısından arz, talep ve piyasa yapılarının özelliklerini öğrenir.
3Sağlık sistemi türleri hakkında bilgi edinir.
4Sağlık hizmetlerinin iktisadi özellikleri hakkında bilgi edinir.
5Kamusal mal özelliği açısından sağlık sistemini değerlendirebilir.
6Sağlık hizmetleri piyasasını mikro ve makro iktisadi açıdan inceleyebilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İktisat biliminin amacı, temel soruları ve temel kavramlar
2Mal - hizmet türleri, sağlık hizmetlerinin türleri ve özellikleri
3Arz kavramı, arz esnekliği ve arzı belirleyen faktörler
4Sağlık arzının özellikleri ve sağlık arzını etkileyen faktörler
5Talep kavramı, talep esnekliği ve talebi etkileyen faktörler
6Sağlık talebinin özellikleri ve sağlık talebini etkileyen faktörler
7Piyasa kavramı, piyasa dengesi
8Piyasa türleri
9Vize haftası
10Piyasa türleri (devam)
11Sağlık hizmetleri piyasasının özelliklerinin değerlendirilmesi
12İktisadın temel soruları ve bunlara verdikleri cevaplar açısından temel iktisadi düzen türleri
13Temel iktisadi düzen türünün sağlık sistemlerine etkisi ve sağlık sistemi türlerinin özellikleri
14Piyasa başarısızlıkları ve kamusal mallar
15Kamusal mallar açısından sağlık hizmetlerinin incelenmesi
16Final haftası
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz313
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Quiz için Bireysel Çalışma10220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2433
ÖÇ3443
ÖÇ4343
ÖÇ5343
ÖÇ6443

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek