Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık Bilgi Yönetimi

Ders Kodu1405.030214.1
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Bali, R. K. (2005). Clinical knowledge management : opportunities and challenges. Hershey, PA: Idea Group Pub.
Ders Tanımıbilgi yönetimi politika ve stratejileri
HedeflerDersin amacı, örgütlerde bilgi yönetimi politika ve stratejileri üzerine eleştirel bir anlayış geliştirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bilgi yönetimi ve örgüt kültürü arasındaki etkileşimi açıklar
2Bir kuruluşun bilgi yönetimi değerlendirmesini yapar.
3Bilgi yönetimini etkileyen temel örgütsel faktörleri tartışır
4Bilgi yönetimi uygulama aşamalarını tanımlar.
5Bilgi yönetimi sürecinin adımlarını belirtir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1 Bilgi yönetimine giriş
2 Bilgi yönetimi döngüsü
3Bilgi yönetimi modelleri ve başarıya etki eden faktörler
4 Bir kuruluşun bilgi yönetiminin değerlendirilmesi
5 Bilgi paylaşımı
6Bilginin uygulanması
7 Bilgi yönetiminde örgütsel kültürün rolü
8ARASINAV
9 Bilgi saklama
10 Bilgi yönetim araçları
11Bilgi yönetim araçları
12Bilgi yönetimi strateji ve ölçümleri
13 Bilgi yönetimi ekibi
14Örgütsel öğrenme için bilgi yönetimi süreci: örnek olay
15FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1554
ÖÇ2344
ÖÇ3544
ÖÇ4454
ÖÇ5544

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek