Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık Yönetiminde Seminer

Ders Kodu1405.020806
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. "Türkiye Bilimler Akademisi. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2002. "
Ders TanımıÖğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, değerlendirir, araştırma sürecini planlar, çalışmalarını rapor haline getirir.
HedeflerÖğrencilerin alanı ile ilgili Türkiye ve dünyadaki alanyazını değerlendirerek özgün çalışma yapmalarını sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
2İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
3Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
4Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde makale, tez, kitap vb. kaynakların incelenmesi
2Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde makale, tez, kitap vb. kaynakların incelenmesi
3Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde makale, tez, kitap vb. kaynakların incelenmesi
4Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde makale, tez, kitap vb. kaynakların incelenmesi
5Araştırılacak konunun seçimi ve tartışılması
6Araştırılacak konunun seçimi ve tartışılması
7Araştırılacak konunun seçimi ve tartışılması
8Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması
9Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması
10Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması
11Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması
12Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması
13Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması
14Hazırlanan raporun sunulması ve tartışılması
15Hazırlanan raporun sunulması ve tartışılması
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama14114
Rapor Sunma14114
Proje Hazırlama14114
Proje Sunma14114
Seminer14114
Performans14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1454
ÖÇ2544
ÖÇ3445
ÖÇ4554

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek