Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Denetimi

Ders Kodu1405.020804
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Sargutan E. Sağlık Sektöründe ve Sağlık Kuruluşlarında Teknoloji Yönetimi. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2006.
Ders TanımıBu ders sağlık hizmetlerinde teknolojinin kullanımı, değerlendirilmesi ve sağlık politikaları ile olan ilişkisini içermektedir
HedeflerSağlık hizmetlerinde muayene, tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyonda kullanılan cihazlar, prosedür ve uygulamaların en etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımının amaçlarını değerlendirir
2Sağlıkta teknoloji kullanımı ile sağlık hizmetini ilişkilendirir
3Sağlık politikalarına göre sağlıkta teknoloji kullanımını inceler
4Sağlık hizmetlerinde farklı uygulamalar için teknolojiyi yorumlar
5Sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımını tanımlar
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sağlıkta teknoloji değerlendirmesinin tanımı veamaçları
2Sağlıkta teknoloji değerlendirilmesinin ilişkiliolduğu alanlar ve çıktıların değerlendirilmesi
3Sağlıkta teknoloji değerlendirmedekullanılabilecek yöntemler
4Sağlıkta teknoloji kullanımı ile kanıta dayalı tıpuygulamları ilişkisi
5Sağlık politikaları ile sağlıkta teknolojideğerlendirme ilişkisi
6Hastanelerde sağlıkta teknolojideğerlendirilmesi
7Sağlıkta teknoloji değerlendirme raporununhazırlanması ve uyarlanması
8ara sınav
9Sağlıkta teknoloji değerlendirilmesinde cihazseçimi
10Sağlıkta teknoloji değerlendirilmesinde cihazseçimi
11İlaç endüstrisi ve sağlıkta teknolojideğerlendirilmesi
12Gelişmiş ülkelerde sağlıkta teknolojideğerlendirme uygulamaları
13Farklı ülkelerde sağlıkta teknoloji değerlendirmeuygulamaları
14Sağlık hizmetleri ve endüstri açısından sağlıktateknoloji kullanımı
15final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
Takım/Grup Çalışması14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1555
ÖÇ2444
ÖÇ3454
ÖÇ4545
ÖÇ5444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek