Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Ders Kodu1405.020703
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Cirhinlioğlu, Zafer (2001). Sağlık Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayın.
Ders TanımıSağlık sosyolojisiyle ilgili temel kavramlar, sağlık ve hastalığın toplumsal kuruluşu: medikal ve sosyal model, toplumsal ilişkiler
HedeflerBu ders sağlığa bütüncül bakış açısıyla sağlık sosyolojisinin temel kavramlarını, tarihsel gelişimini, eşitsizlikleri ve farklı sağlık sorunlarını incelemek, sağlık sosyolojisinin teorik çerçevesini ve bilgisini kazandırmayı amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1 Sağlık sosyolojisinin konusu ve amacını öğrenir
2Sağlık sosyolojinin temel kavramlarını, tarihsel gelişimini, eşitsizlikleri ve farklı sağlık sorunları bilgisini kazanır
3Sağlık sorunlarının kökenini bütüncül ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazanır.
4Sağlık sorunaları konusunda bütüncül ve eleştirel düşünme ve davranma alışkanlıklarını kazanır
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sağlık sosyolojisine giriş: temel kavramlar
2Türkiye?de sağlık; Türkiye?nin toplumsal yapısı
3Sağlık ve hastalığın toplumsal kuruluşu: medikal ve sosyal model, toplumsal ilişkiler
4Sağlığa ulaşmada eşitsizlikler
5Hasta rolü kavramlaştırılması ve hemşire-hasta etkileşimi
6Hasta ilişki ağı ve hasta-hastane ilişkisi
7Sağlık çalışanı olarak kendini tanıma
8ara sınav
9Stres ve başetme, akıl sağlığı ve depresyon, madde bağımlılığının toplumsal kökenleri
10İntiharlar: intihar türleri, Türkiye?de intiharlar
11Doğal afetler ve ruh sağlığına etkisi
12Cinsel tutumlar, toplumsal dışlanma
13Çocuklar, engelliler ve yaşlılar
14Kronik hastalıklar ve toplumsal tutumlar
15final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14342
Takım/Grup Çalışması14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1545
ÖÇ2445
ÖÇ3554
ÖÇ4455

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek