Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Biyoistatistik

Ders Kodu1405.020606
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
Ders TanımıTemel istatistiksel yöntemleri
HedeflerÖğrencinin temel istatistiksel sorunları kendi başına çözebilme, yorumlayabilme becerisini geliştirmesi, temel istatistiksel yöntemleri anlama ve irdeleme becerisine sahip olmasının sağlanmasıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İstatistik kavramı, yönetsel kararların alınmasında istatistiğin yeri ile ilgili bilgileri öğrenir,
2Veri özelliğine göre uygun ortalama değeri hesaplar.
3Sağlık alanındaki konularda elde edilen verileri tanımlar, özetler ve görsel olarak açıklar
4Temel kavramlar ve betimleyici istatistikler, olasılık teorisi ve şans değişkenleri öğrenir,
5Tanımlayıcı örnek istatistikleri ve parametreler, bazı özel olasılık dağılımları inceler,
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İstatistikle ilgili temel kavramlar
2Veri, verilerin toplanması, verilerin sınıflandırılması, tablolar ve grafikler,Frekans Dağılımını Tanımlayıcı Ölçütler: Ortalamalar
3Frekans Dağılımını Tanımlayıcı Ölçütler: Yaygınlık ölçütleri
4Olasılık, Binom ve Poisson dağılımı,Normal Dağılım
5Hipotez testleri ile ilgili temel kavramlar
6Parametrik testler
7Parametrik testler
8Ara Sınav
9Non-Parametrik testler
10Ki-kare testi, Korelasyon analizi
11Regresyon analizi
12Örneklem seçimi ve yöntemleri
13SPSS uygulaması
14SPSS uygulaması
15FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Problem Çözümü14342
Soru-Yanıt14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1545
ÖÇ2444
ÖÇ3454
ÖÇ4445
ÖÇ5554

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek