Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi

Ders Kodu1405.020604
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Orhan, O. Z. (2003). Dünyada ve Türkiyede Lojistik Sektörünün Gelişimi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2003-09, Baskı Mega Ajans, İstanbul.
Ders TanımıLojistik yönetimi
HedeflerGünümüz sağlık yönetiminde ihtiyaç duyulan modern lojistik yönetimi yaklaşım ve stratejileri için gereken temel kavram, bilgi ve becerileri kazandırmak. Sağlık hizmetleri üretiminin etkili, verimli ve kesintisiz sürdürülebilmesi için doğru girdinin, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru koşullarda ve en iyi maliyetle sürece dahil edilerek sağlayacak kavram, bilgi ve beceriye sahip lojistik yöneticileri yetiştirmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık kuruluşlarında depo yönetimini bilir, stoksuz çalışma modellerini tanımlar ve uygulama ile ilintilendirir.
2Sağlık hizmetlerinde stok yönetimi ve stok muhasebesi uygulamalarını bilir.
3Sağlık kuruluşlarında lojistik hizmetlerin organizayonunu ve temel örgütlenme ilkelerini bilir.
4Sağlık hizmetlerinde malzeme yönetimi yönetimi döngüsünü sıralar ve unsurlarını tanımlar.
5Sağlık hizmetlerinde lojistik yönetimini tanımlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Genel giriş ve yarıyıl boyunca işlenecek konuların gözden geçirilmesi
2Sağlık işletmeleri lojistik yönetiminin tanımı, kapsamı ve ilintili kavramlar, sağlık hizmetlerinde malzeme döngüsü unsurları, lojistik yöneticisinin sağlık işletmesinde üstlendiği rol, lojistik hizmetlerin organizasyonu ve örgütlenme ilkeleri
3Sağlık ve hastalık kavramı, sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri, sağlık hizmetlerinin genel ekonomik sistemle ilişkisi, sağlık hizmetleri arzında değer üretimi
4Sağlık hizmetlerinde girdi ve çıktı kavramı, sağlık hizmetlerinde kar amaçlı kuruluş ile kar amacı gütmeyen kuruluş arasındaki temel farklılıklar, sağlık hizmetlerinde çıktı ve hedeflenen sonuç ayrımı, verimlilik ve etkililik tanımları, performans kavramı
5Sağlık organizasyonunun kurumsal çevresi ve çevre unsurlarının tanımlanması, sağlık hizmetleri organizasyonunun paydaşları ve tedarikçilerin rolü, tedarikçi türleri, değer zinciri kavramı ve sağlık sektörü uygulaması
6Sağlık hizmetlerinde rekabet, sağlık hizmetleri piyasasında rekabeti belirleyen güçler, piyasa örgüt modeli, yatay ve dikey bütünleşmeler ve sağlık hizmetleri uygulaması
7Sağlık hizmetlerinde lojistik yönetim süreci, lojistik yönetiminin amaçları ve nihai hedefleri, lojistik faaliyetlerinin genel sağlık kurumu misyonu, vizyonu ve değerler açıklaması içinde üstlendiği rol, sağlık hizmetlerinde satın alma ahlak ilkeleri
8Ara sınav
9Sağlık kurumlarında faaliyet planlaması ve ihtiyaç tespiti, piyasa araştırması, fiyat teklifi toplama, satın alma kararı ve satın alma, satın alma sonrası süreçler, sermaye malların satın alması
10Sağlık kuruluşlarında mal teslimi, satın alma denetimi, depolama, depo yeri seçimi ve kadrolama, sağlık kuruluşlarında depolama yöntemleri, koridor sistemleri, depoya mal girişi ve çıkış
11Stok kavramı ve stok yönetimi, ABC stok yönetim sistemi, stok sayımı ve fark düzeltme, yerine koyma süresi, ihtiyat stoku, ekonomik sipariş noktası hesaplaması, stok devir hızı
12Sağlık hizmetlerinde stok tahmini hesaplamaları, stoktan karşılama oranı, stoksuz kalmanın maliyeti, çift kova sistemi, PAR sistemi, stok muhasebesi, FIFO, LIFO ve ağırlıklı ortalama ile stok değeri hesaplaması
13Sağlık hizmetlerinde malzemelerin kullanıma hazırlanması, steril süreçler ve ameliyat paketleri, dağıtım, iç ve dış lojistik unsurları
14Lojistik yönetimi bilgi sistemi ve bileşenleri, bütünleşik kurumsal kaynak planlama, barkod uygulaması, stoksuz çalışma (JIT) kavramı ve sağlık hizmetleri uygulaması
15final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14342
Takım/Grup Çalışması14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1545
ÖÇ2444
ÖÇ3434
ÖÇ4455
ÖÇ5554

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek