Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Hasta İlişkileri Yönetimi

Ders Kodu1405.020503
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Odabaşı Y. Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2010
Ders Tanımıhasta ilişkileri faaliyetlerini
HedeflerSağlık kuruluşlarında hasta ilişkileri faaliyetlerini geliştirmek ve hasta ilişkileri yönetiminin boyutlarını değerlendirmektir
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Hasta ilişkileri faaliyetlerini geliştirme yöntemlerini gerçekleştirebilecektir
2Hastayı kazanma ve tutma faaliyetlerini değerlendirebilecektir.
3Hasta ilişkileri faaliyetlerinin ölçüm yöntemlerini sıralayabilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Hasta İlişkileri Kavramı ve Özellikleri
2Hasta Tatmini ve Hasta Sadakati Yaratma
3Hasta İlişkileri ve İlişkisel Pazarlama
4Satış ve Pazarlamada Toplam Kalite Yönetimi
5Hasta İçin Değer Yaratma
6Hasta Yaşam Boyu Değeri
7Hasta Hizmet Kalitesi-Hasta Hizmet Sistemi
8ara sınav
9Hasta Tutma Modeli, Hasta Tutma Programlarının Geliştirilmesi
10Hasta Şikayetlerini Ele Alma
11Hasta İlişkilerinin Ölçülmesi
12Hasta Odaklı Kültürün Yayılması
13kültür Değişimindeki Engeller
14Hasta Odaklı Değişim Yönetimi
15final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1555
ÖÇ2444
ÖÇ3555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek