Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimi

Ders Kodu1405.020406
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Lecturer Seval SELVİ
Kaynaklar
  • 1. HAMER Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2013 Ankara.
Ders TanımıAcil Durum ve Afet Yönetimi dersi ile bu alanda hizmet eden kamu kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin kavramsal çerçevelerini açıklamak amaçlanmıştır. Bu amaçla, öğrencilerin acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesini artırılması, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip olmaları hedeflenmiştir.
HedeflerYönetim süreçlerinden motivasyon, liderlik, çatışma yönetimi vb yönetim konularının afetlerde ve acil durum yönetimine uyarlanması ve uygulanmasına yönelik becerilerin kazanılması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Afet ve afet tıbbı konusundaki temel kavramları öğrenir.
2Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve triyaj konusunda bilgi edinir.
3Afet türlerine göre afet sonrası dönemde toplumun beşeri, sosyal ve psikolojik yönden dewsteklenmesine yardımcı olur.
4Acil sağlık hizmetleri , ambulansta,hastane acil servislerinde,yoğun bakım servislerinde nasıl ve kimler tarafından verildiğini bilir
5Afet durumlarında sağlık kuruluşları için iletişimin önemi ve yönetimi hakkında farkındalığı oluşur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Afet ve Afet Tıbbı ile ilgili kavramlar
2Kitlesel olaylarda triyaj- Afetlerde hastane öncesi acil sağlık hizmetleri
3Kitlesel travmalarda olay yeri organizasyonları- Acil servis ve hastanelerde acil durum yönetimi
4Afetlerde yoğun bakım hizmetlerinin organizasyonu- Toksikoloji ve Afetler- KBRN olaylarının yönetiminde temel ilkeler ve dekontaminasyon
5Biyolojik afetlerde sağlık hizmetleri- Afetlerin toplum ve ruh sağlığına etkileri
6Afet kurbanlarının kimliklendirilmesi- Afetlerde sağlık yönetiminde etik
7Afet tıbbının uluslar arası boyutu
8ARA SINAV
9Afetlerde beslenme hizmetlerinin organizasyonu
10Afetlerde çocuk ve ergen sağlık hizmetleri
11Afetlerde hemşirelik hizmetlerinin organizasyonu- Afetler ve sosyal hizmet
12Afetlerde biyokimya laboratuvar hizmetlerinin yönetimi
13Afetlerde çevirmenlik hizmetleri- Afetlerde TSK' nın rolü ve sivil-asker işbirliği
14Türkiye Kızılay Derneği ve afetler
15FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Soru-Yanıt14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1434444
ÖÇ2344343
ÖÇ3444333
ÖÇ4434443
ÖÇ5344344

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek