Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimi

Ders Kodu1405.020406
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. İlk Yardım Uygulayıcı Kitabı, Prof. Dr.Aytuğ Atıcı, Doç. Dr.Şebnem Atıcı, Doç. Dr.Ertan Mert, Nobel Kitabevi, Adana, 2010
Ders TanımıGenel ilk yardım bilgileri ve acil bakım hizmetleri
HedeflerGenel ilk yardım bilgilerinin öğretilmesi ve acil bakım hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonunun öğretilmesi ve özellikle sağlık kurumlarında bu hizmetlerin koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanmasına yönelik prensiplerin kavratılması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Hasta/yaralı taşıma tekniklerinin öğrenir
2Zehirlenmelerde,hayvan ısırıklarında ,lkyardım uygulamasını yapar
3Temel yaşam desteği uygulamalarının kavrar
4Acil sağlık hizmetleri , ambulansta,hastane acil servislerinde,yoğun bakım servislerinde nasıl ve kimler tarafından verildiğini bilir
5Acil olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye olay yerinde ve çevre imkanlarından yararlanılarak tıbbi olmayan ilkyardımı yapar
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Genel ilkyardım bilgileri
2Hasta-yaralı ve olay yeri değerlendirilmesinde kullanılan bulgu ve belirtilerin öğretilmesi
3Temel yaşam desteği
4Kanamalarda ilkyardım
5Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım
6Bilinç bozukluklarında ilkyardım
7 Yaralanmalarda ilkyardım
8ARA SINAV
9Hayvan ısırıklarında ilkyardım
10Kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
11Boğulmalarda ilkyardım
12Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
13Zehirlenmeler
14Hasta/yaralı taşıma teknikleri
15FİNAL
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Soru-Yanıt14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1444
ÖÇ2454
ÖÇ3535
ÖÇ4555
ÖÇ5455

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek