Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık Hizmetlerinde İletişim-I

Ders Kodu1405.020303
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Doç. Dr. Rüveyde Akyürek, Kurumsal İletişim Yönetimi, Anadolu Üniv. Yay., 2005. Bayram Kaya, Bütünleşik Kurumsal İletişim, Siyasal Kitabevi, 2003.
Ders TanımıKurumsal İletişim kavramı
HedeflerÖğrencilere, Kurumsal İletişim kavramını, önemini anlatmak, kurumlardaki uygulamaları tanıtmak, Kurumsal İletişimi bir bütün olarak değerleme ve uygulamalarda yer alabilme becerileri kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bireysel olarak doğru ve etkili iletişim kurmak,
2 Kurumun ve sunulan hizmetlerin paydaşlar tarafından doğru algılanmasını sağlayacak iletişim stratejilerinin oluşturmak,
3Sağlık gibi önemli bir konuda toplumunda farkındalık yaratacak iletişim stratejileriyle halka ulaşmanın yollarını anlamak,
4Etkili bir performans için gerekli sözlü, yazılı ve analitik iletişim becerilerini kazanmak.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş, Dersin tanıtımı ve işleniş hakkında bilgiler, Genel bilgiler
2Kurumsal İletişim Nedir? Kurumsal İletişimin Önemi, Kurumsal İmaj nedir? Özellikleri nelerdir?
3Kurum kimliği nedir? Kurumsal İmaj / Kurum Kimliği ve Kurumsal İletişim
4Kurumsal İletişimi destekleyen önemli bileşenler: Kurum felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal dizayn
5Kurumsal İletişimin türleri, kullandığı araçlar, kurumsal iletişim planı
6Kurum içi iletişimin kurumsal iletişimin kurgulanması amacıyla kullanımı, doğal iletişim, kanalları ve yönetimi
7Halkla İlişkiler tanımı, önemi, özellikleri, faydaları, hedef gruplar
8ara sınav
9Sponsorluk tanımı, önemi, özellikleri, faydaları, türleri, sponsorluk sözleşmesi
10Kurumsal reklamcılık tanımı, önemi, özellikleri, faydaları, temel kavramlar, uygulamalar
11Satış ve geliştirme hedef kitle seçimi, tutundurma planlaması, etkinlik organizasyonu
12Sergi ve Fuarlar tanımı, önemi, ön hazırlık, stant tasarım, planlama, ekip yönetimi, promosyon ve tanıtım
13Etkinlik Yönetimi tasarım, planlama, süreç yönetimi, hizmet alma, ekip oluşturma
14Kriz Yönetimi krizin tanımı, kriz yönetim süreci, kriz iletişim planı Stratejik İletişim Planı Tanımı, Önemi ve Hazırlanması
15final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14342
Takım/Grup Çalışması14228
Proje Hazırlama14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek