Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık İşletmelerinde Genel Muhasebe-II

Ders Kodu1405.020208
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Orhan Sevilengül
  • Genel Muhasebe, Gazi Yayınevi, Ankara, 2014.
Ders TanımıBu dersin içerdiği konular, ürün maliyetlerinin hesaplanması, maliyet analizlerinin yapılması, üretilen maliyet bilgilerinin karar alma sürecinde kullanılması sağlanır
Hedeflerişletmenin maliyetlerinin belirlenmesinde ve yönetimin planlama, kontrol ve karar alma aşamalarında kullanacakları bilgilerin üretilmesinde kullanılan yöntem ve teknikler açıklamaktır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Muhasebe ve muhasebe bilgisinin işletmeler açısından önemini değerlendirebilecektir.
2 İşletmenin varlık ve kaynaklarının neler olduğunu tanımlayabilir.
3Muhasebede kullanılan defterlerin neler olduğunu açıklayabilecektir.
4Mali karakterli işlemlerin kaydedilmesinin, sınıflandırılmasının ve özetlenmesinin nasıl yapıldığını öğrenecektir.
5Dönemsonu işlemlerine ilişkin temel bilgileri öğrenecektir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İşletme ve muhasebe ile ilgili kavramlar
2Muhasebe bilgilerinin üretilmesinde kullanılan kaynaklar
3Bilanço eşitliği
4Hesap kavramı
5Aralıklı envanter yöntemi
6devamlı envanter yöntemi
7Sağlık kurumlarında uygulama örnekleri-II
8Ara sınav ve değerlendirmesi
9Hazır değerler-I
10Hazır değerler-II
11Alacaklar-I
12Alacaklar-II
13Stoklar-I
14Stoklar-II
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ154434454445535
ÖÇ243344343433444
ÖÇ343434343433324
ÖÇ444434344443444
ÖÇ544443453454344

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek