Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Genel Parazitoloji

Ders KoduMİK506
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Assistant Professor Merve AYDIN
Kaynaklar
  • 1. Diagnostic Medical Parasitology, Lynne Shore Garcia, ASM Press, Washington D.C. 2001
Ders TanımıProtozoon, helmint ve eklembacaklıların temel konuları hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak konuları kapsar. Örneğin,enfeksiyon etkeni olan parazitlerin yapıları, hücre özellikleri, evrimleri, hastalık yapma mekanizmaları .
Hedeflerİnsanda hastalık yapan patojen ve fırsatçı parazitlerin özelliklerini, yapılarını , evrimlerini öğrenme, parazitlerle ilgili terminolojiyi kavrama, patogenezde rolü olan metabolitlerini, toksinlerini ve mekanizmalarını anlama amaçlanmıştır
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnsanda hastalık yapan ve halk sağlığı açısından önemli olan parazitlerin yapıları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
2Fırsatçı birçok parazitin nasıl hastalık etkeni olabileceğini düşünebilmek ve korunma yollarını kavramak
3
4
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Parazitolojiye giriş, tarihçe, parazit enfeksiyonlarının epidemiyolojisi
2Parazit konak ilişkisi, belli başlı parazit grupları
3Protozoonlar, yapıları, genel özellikleri
4Protozonların fizyolojileri, yaşam döngüleri
5Protozonların sınıflandırılmaları, klinik önemi olan protozoonlar
6Helmintler, yapıları, genel özellikleri
7Helmintlerin fizyolojileri, yaşam döngüleri
8Helmintlerin sınıflandırılmaları
9Ara sınav
10Nematodlar ve parazitlikleri
11Trematodlar ve parazitlikleri
12Sestodlar ve parazitlikleri
13Eklem bacaklılar ve parazitlikleri
14Parazit hastalıklarında laboratuar tanısına genel bakış
15Parazit enfeksiyonlarının immunolojisi, anti-paraziter ilaçlar hakkında bilgi
16Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Laboratuvar14342
Soru-Yanıt14342
Gözlem14342
Proje Hazırlama155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1443544
ÖÇ2354334
ÖÇ3545434
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek