Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Danışmanlık

Ders KoduMİK521
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Consultant Lecturer
Kaynaklar
  • 1. Alanı ile ilgili kitaplar.
Ders TanımıAkademik çalışma yapma becerisi kazanma konularını içerir.
HedeflerLisansüstü öğrenim gören öğrencilerin, eleştirel düşünerek sorun çözme becerisi kazandırarak, ders, seminer, tez vb bilimsel çalışmalarınında bu becerilerini kullanmalarını amaçlamayı sağlar.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Akademik Düşünme becerilerini geliştirir.
2Literatür tarayabilir.
3Eleştirisel düşünme becerisi kazanır.
4Ders, seminer, tez vb. hazırlar.
5Akademik bir sunum yapma becerisi kazanır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Rapor Hazırlama50
Rapor Sunma50
Rapor Sunma100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Alan Çalışması11010
Proje Tasarımı /Yönetimi11515
Makale Kritik Etme31030
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma155
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1224335
ÖÇ2222235
ÖÇ3222225
ÖÇ4211111
ÖÇ5224433

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek