Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Temel Mikrobiyoloji

Ders KoduMİK501
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. Barış GÜLHAN
Kaynaklar
  • 1. Manuel of Clinical Microbiology 10 th edition ASM Press 2011
Ders TanımıMikroorganizmaların gruplandırılmasıProkaryot ve ökaryot hücre yapısıTemel bakteriyolojiBakterilerin metabolizmasıBakterilerin üremesiBakteri genetiğiProkaryotlarda protein senteziPlazmid ve bakteriyofaj) ve ekstrakromozomal yapılar (transpozonlar ve araya giren dizilim elementlerıBakteriler arası genetik aktarım, bakteri toksinleriGenel virolojiGenel parazitoloji Genel mikoloji ve immünoloji
HedeflerMikrobiyoloji ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesidir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel mikrobiyoloji hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olur.
2Temel laboratuar uygulamaları hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mikroorganizmaların gruplandırılması
2Prokaryot ve ökaryot hücre yapısı
3Temel bakteriyoloji
4Temel bakteriyoloji
5Bakterilerin metabolizması
6Bakterilerin üremesi
7Bakteri genetiği
8Prokaryotlarda protein sentezi
9 Ara sınav
10Plazmid ve bakteriyofaj,ekstrakromozomal yapılar
11Bakteriler arası genetik aktarım, bakteri toksinleri
12Genel viroloji
13Genel parazitoloji
14Genel mikoloji ve immünoloji
15Final sınavı
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik13226
Laboratuvar13339
Deney6212
Gözlem13226
Seminer212
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1455444
ÖÇ2455444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek