Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Poetika- II

Ders KoduTDE714
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Ydr. Doç. Dr. Adem CAN
Kaynaklar
  • 1. 1. T. S. Eliot, Edebiyat Üzerine Düşünceler 2. Sezai Karakoç, Edebiyat Yazıları 3. Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili 4. Yavuz Özdem, Şiir ve Dil 5. Ahmet Haşim, Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar 6. Necip Fazıl, Poetika 7. Orhan Veli, Garip 8. Asaf Helet Çelebi, Benim Gözümle Şiir Meselesi 9. Beşir Fuat, Şiir ve Hakikat 10. Yücel Kayıran, Felsefî Şiir 11. Friedrich Schiller, Felsefe ve Şiir 12. Ahmet İnam, Şiir Bir 13. Terry Eagleton, Şiir Nasıl Okunur 14. İsmet Özel, Şiir Okuma Kılavuzu 15. Kaya Bilgegil, Cehennem Meyvesi 16. Valery, Art of Poetry 17. Adem Can, Cumhuriyet Devri Şiir Poetikası 18. Adem Can, Şiirde Ritim 19. Adem Can, ?Şiir Üzerine Yapılan Çalışmalarda İmge Terimi?, Yeni Türk Edebiyatı, 12. 20. Adem Can, ?T. S. Eliot?ın Paul Valery?yi ?Takdim?i?, FSM İlmi Araştırmalar, 6. 21. Mahmut Erol Kılıç, Sufi ve Şiir 22. Aydın Afacan, Şiirde Mitologya
Ders TanımıPoetikanın bahislerini tanıma Poetik metinlerde ele alınan meseleleri sınıflandırıp analiz etme Poetik metinlerde ortaya konan düşüncenin şiire yansımasını inceleme Poetikanın tarihiçesi Poetikanın kavram ve terimleri
HedeflerPoetik meseleleri kavramak, poetika düşüncesinin tekâmülünü ve Poetikanın konularını bilmek, yerli poetika metinlerini tanımak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Poetik meseleleri tartışabilme.
2Poetikanın konularını bilme.
3Poetikanın kavramları hakkında fikir yürütbilme.
4Poetik düşünceliri karşılaştırabilme
5Yerli poetika metinlerini tanıma.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Şiirin kaynağı ve tezahürü
2Şiirde mana ve gerçeklik
3Şiir dili
4Şiir ve gelenek
5Şiirde yapı, konu, tema
6Şiirde mısra meselesi
7Riirde ritim
8Şiirde imge
9Ara imtihan
10Şiirde düşünce ve zihniyet
11Şiirde mitoloji
12Saf şiir
13Modern Türk şiiri poetikası
14Poetika yazarları
15Poetik metnin şiire yansıması
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Yazma21020
Makale Kritik Etme224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4312
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4312
Okuma14798
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1312312321
ÖÇ2312312321
ÖÇ3312312321
ÖÇ4312312321
ÖÇ5312312321

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek